e-strava Informace jídelny
ZŠ Petrovice
Petrovice u Karviné
[0238]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky

S účinností od 1. 4. 2015 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Od 1.4.2015 zanikají stravenky. Každý žák bude mít přidělen svůj čip.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 13:30 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno dítě odhlásit telefonicky na čísle 596 361 778 do 7.30 hod daného dne nebo si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:15 – 14:00 hodin.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 59,- Kč.

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 596 361 778 nebo emailem: jidelna.petrovice@seznam.cz
3) na jídelně u objednávkového terminálu
4)prostřednictvím mobilní aplikace ve Vašem mobilním obchodě App Store nebo Google Play


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce./tzn. do posledního dne předcházející měsíc/
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, O-odhláška.
Objednávky jídla č.2 končí dva pracovní dny předem v 7 hod ráno. Pokud si oběd č.2 objedná méně než 20 strávníků bude se v ten den vařit pouze oběd č.1./tzn. všichni strávníci budou mít oběd č.1/

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Petrovice): klikneme na číslo identifikace 0238
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - malé počáteční písmeno od jména a příjmení bez háčků a čárek + číslo čipu bez nul.V mateřských školkách a základní škole v Závadě místo čipu 4-místný kód, který si můžete vyzvednout v kanceláři u vedoucí školní jídelny. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


Cena čipu je 85,-Kč. Prodej bude probíhat u vedoucí ŠJ.

UPOZORNĚNÍ:

V mateřských školách se bude dětem automaticky podávat oběd č.1.


UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Petrovice tel:596 361 778
vedoucí: H.Vyvlečková