e-strava Informace jídelny
ZŠ Mosty u Jablunkova
Mosty u Jablunkova
[0020]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

S T R A V O V Á N Í 6 / 2019

1) Dne 29.06.2019 ihned po rozdání vysvědčení se bude vydávat poslední oběd , tzn. kolem 9,00 hod. (bez polévky, koblihy, kokosové mléko chl., ovoce)

3.) Strávníci, kteří hradí stravné hotově, platí
za 6/2019 :
od středy 26.06.2019 ( po 8,00 hod.)
do pátku 28.6.2019 ( poslední vyúčtování
stravného)

4.) Strávníci, kteří platí obědy bezhotovostně
(tzn. bankou)
budou mít vyúčtování stravného provedeno na
běžné účty
v 7/2018.B.Volná, ved. ŠJ, tel.:778 168 209
V Mostech u Jablunkova 26. 6. 2019