e-strava Informace jídelny
MŠ Koperníkova
Třinec
[0213]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

PRODEJ Stravenek
Výše stravného je určena výhláškou č.107/2005Sb. o školním stravování.
Děti jsou rozdělení do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce od 1.9.2020 - 31.8.2021.
INFORMACE:
Z důvodu zvyšování cen potravin jsme nuceni pozvednout cenu stravování k 1.8.2020následovně:
Celodenní stravování 6let...35,-Kč/den
Celodenní stravování 7let...36,-Kč/den
PRODEJ STRAVENEK:
28.05. 7.00 -10.00
31.05. 7.00 -10,00
Z důvodu vracení přeplatku
poslední den na odhlášení stravného je 24.6.2021 do 12 hod.