e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ ČSA 1026
Bohumín
[0018]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE :
--------------------------------
7,30- 8,15 11,00 - 12,00 HOD.
--------------------------------

TELEFÓN ŠJ : 596 013 775
MOBIL : 737 286 817

Oznámení ředitele školy

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 27. 6. a na pátek 28. 6. 2019 ředitelské volno z organizačních a technických důvodů. Vysvědčení bude rozdáno ve středu 26. 6. Školní družina v tento den v provozu do 16: 00 hodin. Školní jídelna bude dne 26. 6. vařit pouze pro družinové žáky. Tento oběd musí rodiče uhradit v hotovosti u vedoucí školní jídelny do 15. 6.

Ve dnech 27. a 28. 6. nebude školní družina v provozu.

Mgr. Adrian Kuder, ředitel školy

================================================

Odhlášky stravy prosím provádějte do pátku 21.6.2019.

PO TOMTO DATU BUDE PORTÁL E-STRAVA MIMO PROVOZ.

Přeplatky za červen budou vráceny ( těm , kteří platí stravné hotově na pokladně) dětem ve třídách 25.6.2019

================================================
Výběr stravného na ČERVEN 2019

Datum Provozní doba kanceláře

29.5.2019 - ST 7:30 – 8:15 11:00 – 15:00 hod.
30.5.2019 - ČT 7:30 – 8:15 11:00 – 15:30 hod.
31.5.2019 - PÁ 7:30 – 8:15 11:00 – 13:00 hod.

==================================================

Oznámení o navýšení cen stravného:

Školní jídelna oznamuje, že od 1.2.2019 dochází ke zvýšení cen stravného v důsledků navýšení cen potravin o 2 Kč.

Ceny stravného dle kategorií:

Kategorie pro základní školu cena do 31.1.2019
-----------------------------------------------
I. kategorie (děti 7 – 10 let) 24,00 Kč
II. kategorie (děti 11 – 14 let) 26,00 Kč
III. kategorie (děti 15 a více let) 29,00 Kč

cena od 1.2.2019 nový inkasní limit

I. kategorie (děti 7 – 10 let) 26,00 Kč 750,00 Kč
II. kategorie (děti 11 – 14 let)28,00 Kč 750,00 Kč
III. kategorie (děti 15 let) 31,00 Kč 750,00 Kč
__________________________________________________

Kategorie pro mateřské školy cena do 31.1.2019

celodenní strava děti do 6 let - 33,00 Kč
celodenní strava děti od 7 let - 36,00 Kč

cena od 1.2.2019 nový inkasní limit

celodenní strava děti do 6 let - 35,- Kč/ 900,- Kč
celodenní strava děti od 7 let - 38,- Kč/ 900,- Kč

_________________________________________________

Ceny stravného pro cizí strávníky jsou navýšeny o 4 Kč, v důsledku zvýšení osobních a režijních
nákladů na stravné:

cena do 31.1.2019

Dospělí - cizí strávníci - 65,00 Kč

cena od 1.2.2019 nový inkasní limit

Dospělí - cizí strávníci - 69,00 Kč / 1 600,00 Kč

__________________________________________________
Strávníci, kteří platí stravu inkasním způsobem a mají zadaný horní limit inkasa, prosím překontrolujte si, zda tento limit bude dostačující, nebo je třeba limit navýšit.

Zvýšením režijních a osobních nákladů na stravné dochází rovněž k navýšení doplatku za neodhlášenou stravu (platí se v případě, kdy dítě nemá nárok na stravné a oběd si neodhlásí).

Cena doplatku režijních nákladů je pro všechny kategorie jednotná ve výši 40,- Kč.

Děkujeme za pochopení této změny
--------------------------------------------------


OBĚD Č.3 JE URČEN POUZE CIZÍM STRÁVNÍKŮM
A ZAMĚSTNANCŮM ZŠ ČSA.
POKUD ŽÁK PROVEDE ZMĚNU NA OBĚD Č.3 BUDE MU AUTOMATICKY ZMĚNĚN NA OBĚD Č. 1.

Bezhotovostní platby za stravování

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci,
naše škola umožňuje platbu stravného formou inkasa z vašeho účtu. Stravné i školné je vybíráno předem. tudíž i inkasní platby budou vybírány měsíc dopředu, aby nedocházelo k případům, že se strávník stravuje nebo navštěvuje školní družinu, přestože nemá obědy či školné zaplaceno.

Inkaso bude stahováno k 15. dni v měsíci na měsíc následující. Tzn.: první inkaso bude staženo 15. srpna na měsíc září, 15. září na měsíc říjen, atd.

Pokyny k nastavení inkasní platby:

1. Vyzvednout u vedoucí školní jídelny nebo vytisknout „Potvrzení k povolení inkasa“
2. Navštívit banku, u níž máte zřízen svůj účet a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení nebo povolit inkaso ve svém elektronickém bankovnictví:
- název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Čs. armády 1026 Bohumín
- číslo účtu příjemce platby: 0101334261
- kód banky příjemce platby: 0800
- počáteční datum účinnosti (v případě stravování od září nutno nastavit stahování od srpna)
- nezadávat variabilní ani specifický symbol
- horní limity pro jednotlivé platby inkasa:

- obědy 750,- Kč
- školné družina 150,- Kč
- stravné – cizí strávníci 1.600,- Kč
- nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ nebo vytisknout zadání inkasa z Vašeho elektronického bankovnictví

3. S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zavede do stravovacího programu. Zavedení i každá další změna v platbě musí být hlášena nejpozději do 10. dne v měsíci.

4. Zajistit, aby na Vašem účtu v bance byla částka určená k inkasu vždy k 15. dni v měsíci. Strávníci, kteří uhradí stravu (školné) inkasním způsobem, mají automaticky objednanou stravu od 1. dne následujícího měsíce. Pokud je strávník nemocný nebo nechce odebírat stravu od 1. dne musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí jídelny, nebo si stravu odhlásit přes internet (e-strava). Pokud nedojde ke stažení inkasa stravného či školného, musí se platba uhradit v hotovosti nejpozději do konce daného měsíce. V opačném případě neposkytne jídelna ani družina danou službu od 1. dne v následujícím měsíci, ale až po uhrazení.

5. Odhlášky budou zohledněny v inkasu s měsíčním zpožděním – odhlášky za září budou zohledněny v inkasu stahovaném v říjnu – tedy platba na měsíc listopad.

Další informace Vám ráda poskytne vedoucí školní jídelny tel. 596013775, mobil 737286817.
Změny ve stravování i využívání školní družiny je třeba hlásit vedoucí školní jídelny (nestačí odhlásit dítě v družině, jelikož platbu vybírá vedoucí jídelny a mohla by být požadována platba i na další měsíc).kategorie - cena stravného - inkasní limit
__________________________________________________
I.kat - 26,- Kč / 7 - 10 let / 750,- Kč
II.kat - 28,- Kč / 11 - 14 let / 750,- Kč
III.kat - 31,- Kč /15 a více let/ 750,- Kč

VEŘEJNOST - 69,- Kč /v jídlonosiči/ 1.600,- Kč

DOPLATEK REŽIJNÍCH NÁKLADŮ ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU
40,-KČ/ 1 DEN
__________________________________________________

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
=========================================

1.Zadat kód zařízení : klikněte na číslo identifikace 0018 nebo 0018 přímo vepište do příslušného rámečku.

2.Zadat kód uživatele : číslo čipu bez počátečních 0

3. Zadat heslo : každému je přiděleno přístupové heslo ve tvaru :
Iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu
(bez počátečních 0)

4.Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.

5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.


6.Pak proveďte požadované změny : 2 – jídlo ;
0 – odhláška

7. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn !!!

Objeví se hlášení,že objednávka byla úspěšně odeslána.

Je nutné,aby strávník měl zakoupené obědy na dané dny ,ve kterých chce změny provádět .