e-strava Informácia jedálne
ZŠ Raškovice
Raškovice
[0209]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Přejeme Vám dobrou chuť

PLATBA V HOTOVOSTI NA MĚSÍC leden 2020

v době 10,00-12,00 se stravné nevybírá

středu 18.12.2019
OD 7.00-10.00 hod.
12.00-13.30 hod.

čtvrtek 19.12.2019
OD 7.00-10.00 hod.
12.00-13.30 hod.