e-strava Informace jídelny
ZŠ Baška
Baška
[0206]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

INFORMACE O PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz nejpozději den předem do 11:00 hodin, na který den má být strava odhlášena
2) u vedoucí školní jídelny: formou SMS zprávy nebo telefonicky na číslo: 734 447 290

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete se na web htps://secure.ulrichsw.cz/estrava/, kde můžete provést odhlášku resp. přihlášku stravy

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
Ve stravovacích dnech může zákonný zástupce provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Baška): klikneme na číslo identifikace 0206
2. zadat kód uživatele: pořadové číslo
3. zadat heslo - sděleno prostřednictvím ŽK všem žákům, po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max.8 znaků a nastavení e-mailové adresy, aby jste byli informování o provedených změnách
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.


Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Baška, tel: 734 447 290
Vedoucí ŠJ: Renáta Garová