e-strava Informácia jedálne
ŠJ při ZŠ J.z Poděbrad
Frýdek Místek
[0017]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Druhy stravování:
-žáci
-žáci - dieta bezlepková/bezlaktózová
-dospělí strávníci -doplňkové stravování
Způsob placení stravného:
-bankou (nastavení inkasa)
-v hotovosti
Na jakékoli dotazy volejte na mobil,
kontakt vedoucí šj 737 044 930
VÁŽENÍ RODIČE - nezapomínejte řádně odhlašovat obědy dětem - z důvodu zvýšení režijních nákladů je CENA DOPLATKU OBĚDU 39.-Kč!
Telefon jídelna:737 044 930, 558 425 516
Cena stravovacího čipu je 120,-Kč
Prodej obědů: po 7,15 - 8,00h
Výdej obědů: 11,30 - 14,00h
Možné změny prodeje a výdeje jsou vždy včas vyvěšeny.

Prodej obědů na srpen a září:pouze z druhé strany školy z okénka - ne zevnitř školy.

24.8. - 31.8. 6 x 75,-Kč = 450,- Kč- dospělí

21.8. 8,00 - 10,00 hod
24.8. 7,00 - 8,00 hod
28.8. 9,00 - 14,00 hod
31.8. 9,00 - 15,00 hod
1.9. 7,00 - 11,00 hod
2.9. 7,00 - 8,00 hod
Poté je prodej obědů pouze každé pondělí
7,15 - 8,00 hod.
Jiný den prodáme obědy jen žáku po nemoci.

Cena stravenek:
žáci 7-10let 21 dnů = 420,-Kč 1 oběd = 20,-Kč
žáci 11-14let 21 dnů = 462,-Kč 1 oběd = 22,-Kč
žáci 15tiletí 21 dnů =504 ,-Kč 1 oběd = 24,-Kč
Bezlepková dieta:1.st 462,-Kč,2.st.504,-Kč,3.st.546,-Kč
Bezlaktózová dieta:1.st.441,-Kč,2.st.483,-Kč,3.st.525,-Kč

Dospělí strávníci: 21 dnů x 75-.Kč = 1575.- Kč
V případě jakýchkoli nových nařízení z MŠMT nebo KHS Vás budeme informovat na web. stránkách ZŠ a písemně na obou stranách školy.

Od 1.7.2005 jsme plátci DPH.

Pokrm uvařený v jídelně je určen k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.Další info jsou uvedeny v Řádu ŠJ,který je vyvěšen v jídelně a také na webu ZŠ.
ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ je nejpozději ráno do 7.50hod na tentýž den.
VÝJIMKOU je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme 3 dny předem.Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen.
VYÚČTOVÁNÍ se provádí průběžně během školního roku.
PRVNÍ DEN NEMOCI ŽÁKA si oběd vyzvednete do jídlonosiče, ale následující dny musíte odhlásit.Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na státní dotaci.Oběd musí zaplatit celý(potraviny+mzdové+věcné náklady), protože na dotaci v tu chvíli škola nemá nárok.

Pokud STRÁVNÍK ZTRATÍ čip, může do konce měsíce hlásit své číslo, pak si musí koupit nový.Pokud ŽÁK ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ čip, předloží žákovskou knížku, kde musí mít zapsané číslo. Na konci měsíce si rovněž musí koupit nový čip a opravit číslo v žákovské knížce.

POKUD NENÍ STRAVOVACÍ ČIP AKTIVOVÁN 1 ROK, BUDE STRÁVNÍK ZE SEZNAMU VYMAZÁN.
PAK UŽ HO NEMŮŽE VRÁTIT a dostat peníze.