e-strava Informace jídelny
ŠJ při ZŠ J.z Poděbrad
Frýdek Místek
[0017]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Druhy stravování:
-žáci
-žáci - dieta bezlepková/bezlaktózová
-dospělí strávníci -doplňkové stravování
Způsob placení stravného:
-bankou (nastavení inkasa)
-v hotovosti
VÁŽENÍ RODIČE - nezapomínejte řádně odhlašovat obědy dětem - z důvodu zdražení obědů se bude zvyšovat i doplatek nedotované stravy!

Telefon jídelna:737 044 930, 558 425 516
Cena stravovacího čipu je 120,-Kč
Prodej obědů: po, st a pá 7,15 - 8,00h
Výdej obědů: 11,30 - 14,00h
Možné změny prodeje a výdeje jsou vždy včas vyvěšeny.

Prodej obědů na květen-
29.dubna 7,00 - 8,00 hod 11,30 - 14,00 hod
30.dubna 7,00 - 8,00 hod 11,30 - 15,00 hod
poté jako obvykle po,st a pá 7,15 - 8,00 hod

CENA STRAVENEK
ŽÁCI
7 - 10 let 21 dnů x 20,- = 420,- Kč
11 - 14 let21 dnů x 22,- = 462,- Kč
15ti letí 21 dnů x 24,- = 504,- Kč
Dieta bezlepková:
1.st.462,-Kč,2.st.504,-Kč,3.st.546,-Kč
Dieta bezlaktózová:
1.st.441,-Kč,2.st.483,-Kč,3.st.252,-Kč

Dospělí do nosiče: 21 x 69,- = 1449,-Kč
na jídelnu: 21 x 70,- = 1470,-Kč
info-1.a 8. května je Státní svátek - nevaříme.

POZOR!Při hromadných akcích, jako jsou pobyty a výlety, je nutno ODHLÁSIT 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM! Na pozdější odhlášky nemusíme brát zřetel.
Info pro cizí strávníky- bez platného čipu se nedostanete do jídelny - zabezpečení.Jedná se o ochranu našich dětí!
Info dieta - alergeny, které žáci nesmí, jsou z dietního jídla vyloučeny - strava může skoro vždy obsahovat alergen 6 -sóju.
Odhlášky:do 8,00 tel.,přes e-stravu do 7,50h tentýž den,změna obědu přes e-stravu 2 pracovní dny předem.

Vyhláška ze dne 25.2.2005 o školním stravování stanoví,že žáci nebudou platit obědy podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v aktuálním školním roce.
ŠKOLNÍ ROK JE OD
1.9.2018 do 31.8.2019
7-10let 20,- Kč
11-14let 22,- Kč
15let a více 24,- Kč
bezlepková dieta:
1.st.22,-Kč,2.st.24,-Kč,3.st.26,-Kč
bezlaktózová dieta:
1.st.21,-Kč,2.st.23,-Kč,3.st.25,-Kč
dospělí do nosiče 63,- Kč
dospělí jídelna 64,- Kč

Od 1.7.2005 jsme plátci DPH.

Pokrm uvařený v jídelně je určen k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.Další info jsou uvedeny v Řádu ŠJ,který je vyvěšen v jídelně a také na webu ZŠ.
ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ je nejpozději ráno do 7.50hod na tentýž den.
VÝJIMKOU je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme 3 dny předem.Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen.
VYÚČTOVÁNÍ se provádí průběžně během školního roku.
PRVNÍ DEN NEMOCI ŽÁKA si oběd vyzvednete do jídlonosiče, ale následující dny musíte odhlásit.Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na státní dotaci.Oběd musí zaplatit celý(potraviny+mzdové+věcné náklady), protože na dotaci v tu chvíli škola nemá nárok.

Pokud STRÁVNÍK ZTRATÍ čip, může do konce měsíce hlásit své číslo, pak si musí koupit nový.Pokud ŽÁK ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ čip, předloží žákovskou knížku, kde musí mít zapsané číslo. Na konci měsíce si rovněž musí koupit nový čip a opravit číslo v žákovské knížce.

POKUD NENÍ STRAVOVACÍ ČIP AKTIVOVÁN 1 ROK, BUDE STRÁVNÍK ZE SEZNAMU VYMAZÁN.
PAK UŽ HO NEMŮŽE VRÁTIT a dostat peníze.