e-strava Informace jídelny
ŠJ při ZŠ J.z Poděbrad
Frýdek Místek
[0017]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Druhy stravování:
-žáci
-žáci - dieta bezlepková/bezlaktózová
-dospělí strávníci -doplňkové stravování
Způsob placení stravného:
-bankou (nastavení inkasa)
-v hotovosti
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
!Dospělým strávníkům v květnu ani v červnu zřejmě vařit nebudeme. Nesplníme epidemiologické požadavky.

Prodávat stravenky a vracet peníze z odhlášek budeme pouze z okénka směrem na parkoviště.(zadní strana školy.) 11.5. a 13.5. 7,00 - 11,00 hod, 15.5. 12,00 - 14,00 hod.
další týdny:po 25.5. 7,00 - 9,00 hod, st 27.5 a pá 29.5 7,00 - 11,00 hod

Na jakékoli dotazy volejte na mobil,
kontakt vedoucí šj 737 044 930

platba inkasem z banky: na květen je načten pouze 1.stupeň od 25. do 29.5.,ostatním byly vráceny přeplatky za březen. Na červen bude načten 1. stupeň, ostatním budou vráceny přeplatky za duben.
VÁŽENÍ RODIČE - nezapomínejte řádně odhlašovat obědy dětem - z důvodu zvýšení režijních nákladů je cena doplatku obědu 34.-Kč!
Telefon jídelna:737 044 930, 558 425 516
Cena stravovacího čipu je 120,-Kč
Prodej obědů: po 7,15 - 8,00h
Výdej obědů: 11,30 - 14,00h
Možné změny prodeje a výdeje jsou vždy včas vyvěšeny.
Prodej obědů na ....:


Poté je prodej obědů pouze každé pondělí
7,15 - 8,00 hod.

Jiný den prodáme obědy jen žáku po nemoci.

Cena stravenek: dle počtu stravovacích dnů.

žáci 7-10let dnů = ,-Kč 1 oběd = 20,-Kč
žáci 11-14let dnů = ,-Kč 1 oběd = 22,-Kč
žáci 15tiletí dnů = ,-Kč 1 oběd = 24,-Kč
Bezlepková dieta:1.st ,-Kč,2.st.,-Kč,3.st.,-Kč
Bezlaktózová dieta:1.st.,-Kč,2.st.6,-Kč,3.st.,-Kč

Dospělí strávníci: 22 dnů x 75-.Kč = 1650.- Kč
Vážení dospělí strávníci,vzhledem k nárůstu cen základních potravin a režijních nákladů jsme nuceni zvýšit cenu obědů od 1.3.2020
Nová cena pro dospělé strávníky je 75,- Kč za 1 oběd.Děkujeme za pochopení, Vaše jídelna.


Od 1.7.2005 jsme plátci DPH.

Pokrm uvařený v jídelně je určen k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.Další info jsou uvedeny v Řádu ŠJ,který je vyvěšen v jídelně a také na webu ZŠ.
ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ je nejpozději ráno do 7.50hod na tentýž den.
VÝJIMKOU je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme 3 dny předem.Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen.
VYÚČTOVÁNÍ se provádí průběžně během školního roku.
PRVNÍ DEN NEMOCI ŽÁKA si oběd vyzvednete do jídlonosiče, ale následující dny musíte odhlásit.Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na státní dotaci.Oběd musí zaplatit celý(potraviny+mzdové+věcné náklady), protože na dotaci v tu chvíli škola nemá nárok.

Pokud STRÁVNÍK ZTRATÍ čip, může do konce měsíce hlásit své číslo, pak si musí koupit nový.Pokud ŽÁK ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ čip, předloží žákovskou knížku, kde musí mít zapsané číslo. Na konci měsíce si rovněž musí koupit nový čip a opravit číslo v žákovské knížce.

POKUD NENÍ STRAVOVACÍ ČIP AKTIVOVÁN 1 ROK, BUDE STRÁVNÍK ZE SEZNAMU VYMAZÁN.
PAK UŽ HO NEMŮŽE VRÁTIT a dostat peníze.