e-strava Informace jídelny
ŠJ při ZŠ J.z Poděbrad
Frýdek Místek
[0017]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Druhy stravování:
-žáci
-žáci - dieta bezlepková/bezlaktózová
-dospělí strávníci -doplňkové stravování
Způsob placení stravného:
-bankou (nastavení inkasa)
-v hotovosti
Na jakékoli dotazy volejte na mobil,
kontakt 737 044 930
VÁŽENÍ RODIČE - nezapomínejte řádně odhlašovat obědy dětem - z důvodu zvýšení režijních nákladů je CENA DOPLATKU OBĚDU 39.-Kč!
Dospělí strávníci se mohou stravovat od 4.1. VÝDEJNÍM OKÉNKEM z ul.Lysohorského od 12,00 - 12,30 hod.
Žáci distanční výuka od 4.1.:
VÝDEJNÍ OKÉNKO 12,30 - 13,50 hod.
POZOR! Žáci na distanční výuce a zaměstnanci se mohou stravovat! Pokud nebudete chodit na obědy, musíte se odhlásit SAMI.

Telefon jídelna:737 044 930, 558 425 516
Cena stravovacího čipu je 120,-Kč

Možné změny prodeje a výdeje jsou vždy včas vyvěšeny.

Prodej obědů v hotovosti:
pouze z druhé strany školy z okénka.

Prodej obědů na únor:
28.1. 7,15 - 8,00 hod 11,30 - 14,00 hod
29.1. 7,15 - 8,00 hod 11,30 - 14,00 hod
1.2. 7,15 - 8,00 hod 12,00 - 14,00 hod
Poté je prodej obědů pouze každé pondělí
7,15 - 8,00 hod.

Cena stravenek.
žáci 7-10 let 20dnů = 400,-Kč 1 oběd = 20,-Kč
žáci 11-14let 20dnů = 440,-Kč 1 oběd = 22,-Kč
žáci 15tiletí 20dnů = 480,-Kč 1 oběd = 24,-Kč
Bezlepková dieta:1.st 440,-Kč,2.st.480,-Kč,3.st.520,-Kč
Bezlaktózová dieta:1.st.420,-Kč,2 st.460,-Kč,3.st.500,-Kč
Dospělí strávníci:20 x 75,-Kč = 1500,- Kč
Způsob výdeje obědů v únoru se bude řídit aktuálními příkazy MŠMT a KHS.
29.1. jsou pololetní prázdniny - vaříme dosp. strávníkům,výdej 12,00 - 12,30 hod.
V případě jakýchkoli nových nařízení z MŠMT nebo KHS Vás budeme informovat na web. stránkách ZŠ a písemně na obou stranách školy.

Od 1.7.2005 jsme plátci DPH.

Pokrm uvařený v jídelně je určen k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.Další info jsou uvedeny v Řádu ŠJ,který je vyvěšen v jídelně a také na webu ZŠ.
ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ je nejpozději ráno do 7.50hod na tentýž den.
VÝJIMKOU je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme 3 dny předem.Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen.
VYÚČTOVÁNÍ se provádí průběžně během školního roku.
PRVNÍ DEN NEMOCI ŽÁKA si oběd vyzvednete do jídlonosiče, ale následující dny musíte odhlásit.Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na státní dotaci.Oběd musí zaplatit celý(potraviny+mzdové+věcné náklady), protože na dotaci v tu chvíli škola nemá nárok.

Pokud STRÁVNÍK ZTRATÍ čip, může do konce měsíce hlásit své číslo, pak si musí koupit nový.Pokud ŽÁK ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ čip, předloží žákovskou knížku, kde musí mít zapsané číslo. Na konci měsíce si rovněž musí koupit nový čip a opravit číslo v žákovské knížce.

POKUD NENÍ STRAVOVACÍ ČIP AKTIVOVÁN 1 ROK, BUDE STRÁVNÍK ZE SEZNAMU VYMAZÁN.
PAK UŽ HO NEMŮŽE VRÁTIT a dostat peníze.