e-strava Informace jídelny
ŠJ při ZŠ J.z Poděbrad
Frýdek Místek
[0017]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Druhy stravování:
-žáci
-žáci - dieta bezlepková/bezlaktózová
-dospělí strávníci -doplňkové stravování
Způsob placení stravného:
-bankou (nastavení inkasa)
-v hotovosti
VÁŽENÍ RODIČE - nezapomínejte řádně odhlašovat obědy dětem - z důvodu zvýšení režijních nákladů je cena doplatku obědu 34.-Kč!
Telefon jídelna:737 044 930, 558 425 516
Cena stravovacího čipu je 120,-Kč
Prodej obědů: po 7,15 - 8,00h
Výdej obědů: 11,30 - 14,00h
Možné změny prodeje a výdeje jsou vždy včas vyvěšeny.

Prodej obědů na srpen
22.8. 8,00 - 9,00 hod
23.8 8,00 - 9,00 hod
Výdej celý týden 11,30 - 12,45 hod.
Poté až ve středu 28.8. 8,00-9,00hod
INFO-26. a 27.8.NEPRODÁVÁME.
Zaměstnanci se mohou v po a út přihlásit tel. nebo osobně do 8,00 hod.
Pokud by nefungovala e-strava, je nutné se odhlásit telefonicky do 8,00 hod.
Prodej obědů na září:
čt 29.8. 8,00 - 9,00 hod
pá 30.8. 8,00 - 9,00 hod 12,00 - 15,00 hod
po 2.9. 7,15 - 8,00 hod 9,00 - 11,00 hod
út 3.9. 7,15 - 8,00 hod
Poté bude prodej obědů pouze KAŽDÉ PONDĚLÍ.
Jiný den prodáme obědy jen žáku po nemoci.
Cena stravenek:
žáci 7-10let 21dnů = 420,-Kč 1 oběd = 20,-Kč
žáci 11-14let 21dnů = 462,-Kč 1 oběd = 22,-Kč
žáci 15tiletí 21dnů = 504,-Kč 1 oběd = 24,-Kč
Bezlepková dieta:1.st 462,-Kč,2.st.504,-Kč,3.st.546,-Kč
Bezlaktózová dieta:1.st.441,-Kč,2.st.483,-Kč,3.st.525,-Kč

Dospělí do nosiče: 21 x 69,- = 1449,-Kč
na jídelnu: 21 x 70,- = 1470,-Kč

ZMĚNA : od září bude prodej obědů pouze každé pondělí. Pokud Vám to nevyhovuje, nastavte si platbu inkasem z banky.

POZOR!Při hromadných akcích, jako jsou pobyty a výlety, je nutno ODHLÁSIT 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM! Na pozdější odhlášky nemusíme brát zřetel.
Info pro cizí strávníky- bez platného čipu se nedostanete do jídelny - zabezpečení.Jedná se o ochranu našich dětí!
Info dieta - alergeny, které žáci nesmí, jsou z dietního jídla vyloučeny - strava může skoro vždy obsahovat alergen 6 -sóju.
Odhlášky:do 8,00 tel.,přes e-stravu do 7,50h tentýž den,změna obědu přes e-stravu 2 pracovní dny předem.

Vyhláška ze dne 25.2.2005 o školním stravování stanoví,že žáci nebudou platit obědy podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v aktuálním školním roce.
ŠKOLNÍ ROK JE OD
1.9.2019 do 31.8.2020
7-10let 20,- Kč
11-14let 22,- Kč
15let a více 24,- Kč
bezlepková dieta:
1.st.22,-Kč,2.st.24,-Kč,3.st.26,-Kč
bezlaktózová dieta:
1.st.21,-Kč,2.st.23,-Kč,3.st.25,-Kč
dospělí do nosiče 63,- Kč
dospělí jídelna 64,- Kč

Od 1.7.2005 jsme plátci DPH.

Pokrm uvařený v jídelně je určen k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.Další info jsou uvedeny v Řádu ŠJ,který je vyvěšen v jídelně a také na webu ZŠ.
ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ je nejpozději ráno do 7.50hod na tentýž den.
VÝJIMKOU je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme 3 dny předem.Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen.
VYÚČTOVÁNÍ se provádí průběžně během školního roku.
PRVNÍ DEN NEMOCI ŽÁKA si oběd vyzvednete do jídlonosiče, ale následující dny musíte odhlásit.Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na státní dotaci.Oběd musí zaplatit celý(potraviny+mzdové+věcné náklady), protože na dotaci v tu chvíli škola nemá nárok.

Pokud STRÁVNÍK ZTRATÍ čip, může do konce měsíce hlásit své číslo, pak si musí koupit nový.Pokud ŽÁK ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ čip, předloží žákovskou knížku, kde musí mít zapsané číslo. Na konci měsíce si rovněž musí koupit nový čip a opravit číslo v žákovské knížce.

POKUD NENÍ STRAVOVACÍ ČIP AKTIVOVÁN 1 ROK, BUDE STRÁVNÍK ZE SEZNAMU VYMAZÁN.
PAK UŽ HO NEMŮŽE VRÁTIT a dostat peníze.