e-strava Informace jídelny
ŠJ při ZŠ J.z Poděbrad
Frýdek Místek
[0017]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Druhy stravování:
-žáci
-žáci - dieta bezlepková/bezlaktózová
-dospělí strávníci -doplňkové stravování
Způsob placení stravného:
-bankou (nastavení inkasa)
-v hotovosti
Na jakékoli dotazy volejte :mobil 737 044 930

Výdej výdejním oknem od 28.6.:
cizí strávníci 11,30-12,00 hod.
Mimo tyto časy nebude výdej probíhat.

Rodiče, pokud žák NEBUDE odebírat obědy, musíte je SAMI ODHLÁSIT přes e-stravu nebo tel. Nově si můžete nainstalovat aplikaci e-strava do mobilu, kde je vše přehledně zobrazeno. Na bližší info si zavolejte.
BEZ ROUŠKY VÁS NEOBSLOUŽÍME.
Telefon jídelna:737 044 930, 558 425 516
Cena stravovacího čipu je 120,-Kč
Možné změny prodeje a výdeje jsou vždy včas vyvěšeny.

Prodej obědů v hotovosti:
pouze z druhé strany školy z okénka.
Prodej obědů na červen:
28.5. 7,15 - 8,00 hod 11,30 - 14,00 hod
31.5. 7,15 - 8,00 hod 11,30 - 14,00 hod
1.6. 7,15-8,00 a během výdeje obědů.
Poté je prodej obědů pouze každé pondělí, poslední prodej je 28.6. ráno.

Cena stravenek:
žáci 7-10 let 22dnů = 440,-Kč 1 oběd = 20,-Kč
žáci 11-14let 22dnů = 484,-Kč 1 oběd = 22,-Kč
žáci 15tiletí 22dnů = 528,-Kč 1 oběd = 24,-Kč
Bezlepková dieta:1.st 484,-Kč,2.st.528,-Kč,3.st.572,-Kč
Bezlaktózová dieta:1.st.462,-Kč,2 st.506,-Kč,3.st.550,-Kč
Dospělí strávníci:22 x 75,-Kč = 1650,- Kč
V pondělí 28.6. ve 14,00 hod. je UZAVÍRKA ODHLÁŠEK. Poté již nelze obědy odhlásit.
29. a 30.6. budeme vracet přeplatky stravného v hotovosti.
Přeplatky u bezhotovostních plateb budou vráceny zpět na účet.

Způsob výdeje obědů v červnu se bude řídit aktuálními příkazy MŠMT a KHS.
Od 1.7.2005 jsme plátci DPH.

Pokrm uvařený v jídelně je určen k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.Další info jsou uvedeny v Řádu ŠJ,který je vyvěšen v jídelně a také na webu ZŠ.
ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ je nejpozději ráno do 7.50hod na tentýž den.
VÝJIMKOU je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme 3 dny předem.Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen.
VYÚČTOVÁNÍ se provádí průběžně během školního roku.
PRVNÍ DEN NEMOCI ŽÁKA si oběd vyzvednete do jídlonosiče, ale následující dny musíte odhlásit.Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na státní dotaci.Oběd musí zaplatit celý(potraviny+mzdové+věcné náklady), protože na dotaci v tu chvíli škola nemá nárok.

Pokud STRÁVNÍK ZTRATÍ čip, může do konce měsíce hlásit své číslo, pak si musí koupit nový.Pokud ŽÁK ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ čip, předloží žákovskou knížku, kde musí mít zapsané číslo. Na konci měsíce si rovněž musí koupit nový čip a opravit číslo v žákovské knížce.

POKUD NENÍ STRAVOVACÍ ČIP AKTIVOVÁN 1 ROK, BUDE STRÁVNÍK ZE SEZNAMU VYMAZÁN.
PAK UŽ HO NEMŮŽE VRÁTIT a dostat peníze.