e-strava Informace jídelny
ZŠ El.Krásnohorské
Frýdek Místek
[0016]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Všichni zaměstnanci, kteří budou mít zájem o stravování v měsíci listopadu, jsou povinni se nahlásit ve dnech 29.-30.10 2020 v době od 8:00-11:00hod na tel.č. 558 604 256 u p. Hillové.
Pokud tak neučiní, nebudou mít přihlášenou stravu v měsíci listopadu.26.-30.10.2020 MAJÍ DĚTI PRÁZDNINY-NEMAJÍ OBĚDY
VAŘÍME POUZE PRO ZAMĚSTNANCE

UPOZORNĚNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
od 22.10.2020 jsou zrušeny obědy pro cizí strávníky. Obědy jsou automaticky odhlášeny do konce října.


Výdej obědů pro žáky distanční výuky bude pouze v době 12:30-13:00 hod


Tel. odhlašování obědů: 6:30 – 7:00 na tel.č.: 558 604 255
11:00- 13:45 na tel.č. 558 604 256


_____________________________________________________
S PLATNOSTÍ OD 1.8.2019 JE POVINNOST STRÁVNÍKA ZAKOUPIT SI STRAVENKY NEJMÉNĚ NA 14 DNŮ DOPŘEDU. Při nepřítomnosti ODHLÁSIT.


PROSÍM, NOSTE PŘESNĚ STANOVENÉ ČÁSTKY !!!Provozní hodiny v ostatní dny: 11:00-13:45 hod.

Tel. odhlašování obědů: 6:30 – 7:00 na tel.č.: 558 604 255
11:00- 13:45 na tel.č. 558 604 256


V případě nařízení hygieny je možné ihned pozastavit výdej obědů cizím strávníkům. Obědy budou strávníkům automaticky odhlášeny.Opatření pro výdej do jídlonosičů a také pro vstup cizích strávníků do budovy školní jídelny

Výdej bude probíhat POUZE v době školní výuky v čase od 10.45 – 11.15 hod, v jinou dobu není možno vydat stravu do jídlonosičů.

Doporučuji sledovat časové změny výdeje jídel, tato se může během roku upravovat v závislosti na provozu jídelny.

1. Vstup do budovy pouze s ochranou dýchacích cest (přes ústa i nos)
2. Vstup do budovy v maximálním počtu 5 osob
3. Po vstupu do budovy desinfekce rukou
4. Při vstupu do jídelny jsou povinné návleky na obuv (nebo sezutí obuvi)
5. Nádoby je možno připravovat na tácky pouze u vyčleněného stolu, použité tácky odkládat jen na přistavený vozík (není možné se pohybovat po celé jídelně)
6. Jídlo bude vydáno pouze do čistých jídlonosičů, do jiných nádob bude výdej ODMÍTNUT !!!
7. Při nerespektování těchto opatření může být strávník vyloučen ze stravování


Ve Frýdku – Místku, dne 19.8.2020
Vyhotovila: Salachová - VŠJ


__
Tel. odhlašování obědů: 6:30 – 7:00 na tel.č.: 558 604 255
11:00- 13:00 na tel.č. 558 604 256


Nedotovaná strava za neodhlášené obědy 26,- Kč
(Žák má nárok na dotovanou stravu pouze v přítomnosti ve škole, pokud onemocní, musí si oběd odhlásit, pokud tak neučiní, nejedná se již o školní dotované stravování a za neodhlášené obědy účtujeme doplatek 26,- Kč za 1 den)S PLATNOSTÍ OD 1.8.2019 JE POVINNOST STRÁVNÍKA ZAKOUPIT SI STRAVENKY NEJMÉNĚ NA 14 DNŮ. Při nepřítomnosti ODHLÁSIT.
!!!! e-mail neslouží k odhlašování obědů !!!!DĚTI

Strávníci 6 – 10 let 24,- Kč

Strávníci 11 –14let 26,- Kč

Strávníci 15 a více let 29,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI 70,- KčZÁLOHA na zapůjčení čipu činí 100,-( vratná při navrácení nepoškozeného funkčního čipu)


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!!

Poslední pracovní den v měsíci se ruší ranní telefonické odhlašování z důvodu uzávěrky stravného a prodeje na nový měsíc.
Odhlásit se můžete den dopředu do 13:45 hod.

CENY STRAVY:

Žáci 7-10 let ... 24 Kč
Žáci 11-14 let... 26 Kč
Žáci 15- více let ... 29 Kč
Cizí strávníci ... 70 Kč

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího rokuODHLAŠOVÁNÍ TELEFONICKY OD 01.09.2017:

E-MAIL NESLOUŽÍ K ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ!!!

- Den předem od 11:00 – 13:45 h - pouze na tel.čísle: 558 604 256 - p. Hillová

- Aktuální den od 06:30 – 07:00 h. - pouze na tel.čísle: 558 604 255 - p. Salachová

Poslední pracovní den v měsíci se ruší ranní telefonické odhlašování z důvodu uzávěrky stravného a prodeje na nový měsíc.
Odhlásit se můžete den dopředu do 13:45 hod.ZPŮSOB PLATBY ŠJ:


1) souhlas k inkasu z účtu z jiných bank nejpozději k 1.v měsíci na daný měsíc


číslo účtu : 136 065 612/0300

2) hotově-platba na pokladně ŠJ, vždy 2 poslední dny ve starém měsíci a 2dny v novém měsíci.

ŠJ nabízí možnost výběru ze dvou jídel, a to ve dnech, pondělí až čtvrtek. V pátek jen jedno jídlo. Změna obědu na č.2 se provádí vždy 2 pracovní dny dopředu do 13:50h.

Ve dnech výběru stravného na nový měsíc lze změnu provést až po zaplacení ( přihlášení na nový měsíc )


INFORMACE PRO STRÁVNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: INKASO

- Stravné za daný měsíc budeme inkasovat k 1.dni daného měsíce s odečtem odhlášek za minulý měsíc!!!

- Pokud peníze nebudou připsány na účet do 10.dne téhož měsíce, rušíme od příštího měsíce platbu inkasem!!! Po zrušení inkasa, platba pouze hotově!!!

- V případě, že ukončíte stravování a platíte inkasem, jste povinni NAHLÁSIT ukončení stravování na pokladně školní jídelny!!!

POKUD NEBUDE UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ ŘÁDNĚ NAHLÁŠENO A ZRUŠENO NA POKLADNĚ ŠJ, JE MOŽNÝ VZNIK VYMAHATELNÉHO DLUHU ZE STRANY ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

Provozní řád ŠJ pro šk.rok 2017/2018 je vyvěšen na nástěnce u vstupu do budovy školní jídelny nebo na stránkách školy www.5zsfm.cz

Změna jídelního lístku -možná!!!UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY - DŮLEŽITÉ ČTĚTE !!!

- S platností od 01.01.2012 ŠJ za neodhlášenou stravu účtuje věcné a režijní náklady na přípravu jídla.

- První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Jídlo si může vyzvednout do nosičů (v době od 10:45do 11:15 h .

- Bude – li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti, kdy nebude ve škole se už nejedná o školní stravování ( s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb).

- Strávník je povinen si jídlo odhlásit v době nepřítomnosti !!!

- Jestliže si strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů.

Strávníci platící stravu v hotovosti budou doplatky za neodhlášenou stravu platit hotově na pokladně ŠJ.

Strávníkům platících přes banku ( inkasem ) bude částka navýšena o doplatek za neodhlášenou stravu.

- Odhlašovat obědy lze na pokladně ŠJ, přes internet po zavedení hesla na pokladně ŠJ nebo telefonicky.

- Povinnosti strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování. ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004) .

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle věku,kterého dosáhnou ve škol. roce ( září - srpen ) dle vyhl.107/2005 Sb.

Objednávky, výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipů. Při ztrátě nebo poškození je nutno zakoupit čip nový.