e-strava Informace jídelny
ZŠ El.Krásnohorské
Frýdek Místek
[0016]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

__________________________________________________
Dne 24.6.2020 pokladna školní jídelny zavřená (dovolená)


VÝDEJ OBĚDŮ DNE 30.6.2020 (VYSVĚDČENÍ)

10:00 - 11:00 hod

žádáme strávníky 9.tříd, aby si vyzvedli peníze za obědy za měsíc březen a za vrácené čipy. Pokladna školní jídelny je v provozu od 10:00-11:00 hod denně.

Vrácení peněz za odhlášené obědy pro žáky 9. tříd a cizí strávníky bude probíhat pouze ve dnech 11.6.2020 a 12.6.2020 v době od 8:00-10:00 hod.
Ostatním strávníkům budou peníze odečteny při prodeji stravného na měsíc září. Děkujeme za pochopení ŠJ.

PRODEJ STRAVNÉHO ČERVEN
28.5.2020 ČTVRTEK 8:00-10:00 h
29.5.2020 PÁTEK 8:00-10:00 h

cena dle věku:
7-10 let ........528,- Kč 22x24,-
11-14 let........572,- Kč 22x26,-
___
PODMÍNKY PRO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ 1.STUPNĚ ZŠ V OBDOBÍ OD 25.5.2020-30.6.2020

Stravovat se mohou pouze žáci 1. stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25.5.2020.
Povinností zákonného zástupce je přihlášení každého žáka, který se chce stravovat:
1) V případě platby inkasem –telefonicky na tel č. 558 604 256 u p. Hillové v době prodeje stravenek.
2) Platba v hotovosti- během prodeje obědů.
Při nepřítomnosti žáka ve škole nebude možno vyzvednout stravu do jídlonosiče!!!
Odhlašování obědů :
telefonicky: aktuální den 6:30-7:00 h tel.č. 558 604 255 p. Salachová
den předem 11:00-13:00 h tel.č. 558 604 256 p. Hillová
přes internet: www.e-strava.cz
Tel. odhlašování obědů: 6:30 – 7:00 na tel.č.: 558 604 255
11:00- 13:00 na tel.č. 558 604 256


Nedotovaná strava za neodhlášené obědy 26,- Kč
(Žák má nárok na dotovanou stravu pouze v přítomnosti ve škole, pokud onemocní, musí si oběd odhlásit, pokud tak neučiní, nejedná se již o školní dotované stravování a za neodhlášené obědy účtujeme doplatek 26,- Kč za 1 den)S PLATNOSTÍ OD 1.8.2019 JE POVINNOST STRÁVNÍKA ZAKOUPIT SI STRAVENKY NEJMÉNĚ NA 14 DNŮ. Při nepřítomnosti ODHLÁSIT.
!!!! e-mail neslouží k odhlašování obědů !!!!DĚTI

Strávníci 6 – 10 let 24,- Kč

Strávníci 11 –14let 26,- Kč

Strávníci 15 a více let 29,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI 70,- KčZÁLOHA na zapůjčení čipu činí 100,-( vratná při navrácení nepoškozeného funkčního čipu)


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!!

Poslední pracovní den v měsíci se ruší ranní telefonické odhlašování z důvodu uzávěrky stravného a prodeje na nový měsíc.
Odhlásit se můžete den dopředu do 13:45 hod.

CENY STRAVY:

Žáci 7-10 let ... 24 Kč
Žáci 11-14 let... 26 Kč
Žáci 15- více let ... 29 Kč
Cizí strávníci ... 70 Kč

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího rokuODHLAŠOVÁNÍ TELEFONICKY OD 01.09.2017:

E-MAIL NESLOUŽÍ K ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ!!!

- Den předem od 11:00 – 13:45 h - pouze na tel.čísle: 558 604 256 - p. Hillová

- Aktuální den od 06:30 – 07:00 h. - pouze na tel.čísle: 558 604 255 - p. Salachová

Poslední pracovní den v měsíci se ruší ranní telefonické odhlašování z důvodu uzávěrky stravného a prodeje na nový měsíc.
Odhlásit se můžete den dopředu do 13:45 hod.ZPŮSOB PLATBY ŠJ:


1) souhlas k inkasu z účtu z jiných bank nejpozději k 1.v měsíci na daný měsíc


číslo účtu : 136 065 612/0300

2) hotově-platba na pokladně ŠJ, vždy 2 poslední dny ve starém měsíci a 2dny v novém měsíci.

ŠJ nabízí možnost výběru ze dvou jídel, a to ve dnech, pondělí až čtvrtek. V pátek jen jedno jídlo. Změna obědu na č.2 se provádí vždy 2 pracovní dny dopředu do 13:50h.

Ve dnech výběru stravného na nový měsíc lze změnu provést až po zaplacení ( přihlášení na nový měsíc )


INFORMACE PRO STRÁVNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: INKASO

- Stravné za daný měsíc budeme inkasovat k 1.dni daného měsíce s odečtem odhlášek za minulý měsíc!!!

- Pokud peníze nebudou připsány na účet do 10.dne téhož měsíce, rušíme od příštího měsíce platbu inkasem!!! Po zrušení inkasa, platba pouze hotově!!!

- V případě, že ukončíte stravování a platíte inkasem, jste povinni si příkaz k inkasu ZRUŠIT u své banky!!! A NAHLÁSIT ukončení stravování na pokladně školní jídelny!!!

POKUD NEBUDE UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ ŘÁDNĚ NAHLÁŠENO A ZRUŠENO NA POKLADNĚ ŠJ, JE MOŽNÝ VZNIK VYMAHATELNÉHO DLUHU ZE STRANY ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

Provozní řád ŠJ pro šk.rok 2017/2018 je vyvěšen na nástěnce u vstupu do budovy školní jídelny nebo na stránkách školy www.5zsfm.cz

Změna jídelního lístku -možná!!!UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY - DŮLEŽITÉ ČTĚTE !!!

- S platností od 01.01.2012 ŠJ za neodhlášenou stravu účtuje věcné a režijní náklady na přípravu jídla.

- První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Jídlo si může vyzvednout do nosičů (v době od 11:15 do 11:35 h . nebo od 13:50 do 14:00 h).

- Bude – li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti, kdy nebude ve škole se už nejedná o školní stravování ( s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb).

- Strávník je povinen si jídlo odhlásit v době nepřítomnosti !!!

- Jestliže si strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů.

Strávníci platící stravu v hotovosti budou doplatky za neodhlášenou stravu platit hotově na pokladně ŠJ.

Strávníkům platících přes banku ( inkasem ) bude částka navýšena o doplatek za neodhlášenou stravu.

- Odhlašovat obědy lze na pokladně ŠJ, přes internet po zavedení hesla na pokladně ŠJ nebo telefonicky.

- Povinnosti strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování. ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004) .

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle věku,kterého dosáhnou ve škol. roce ( září - srpen ) dle vyhl.107/2005 Sb.

Objednávky, výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipů. Při ztrátě nebo poškození je nutno zakoupit čip nový.