e-strava Informace jídelny
ZŠ El.Krásnohorské
Frýdek Místek
[0016]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Poslední možnost odhlášení a přihlášení obědů na měsíc červen bude dne 25. 06. 2021 do 8:00h.


Po tomto datu už nebude možnost odhlašovat a přihlašovat obědy

Výdej obědů ve dnech 25.6.2021 – 29.6.2021

11:30 – 13:15 hod žáci a zaměstnanci 5.ZŠ, žáci a zaměstnanci školy Naděje

Výdej obědů dne 30.6.2021 (vysvědčení)
10:00 – 11:30 hod žáci a zaměstnanci 5.ZŠ, žáci a zaměstnanci školy Naděje

Informace pro cizí strávníky
Výdej obědů dne 30.6.2021 (vysvědčení)
11:00 – 11:30 h vchod bývalá 9.ZŠ

Stravování v měsíci srpnu bude zahájeno od 16.8.2021

Prodej na měsíc srpen pro cizí strávníky
pátek 13.8.2021 od 8:00-10:00 hVrácení peněz za odhlášené obědy a čipy pro žáky a pro cizí strávníky platících v hotovosti bude probíhat ve dnech 28.6.2021 a 29.6.2021
v době 7:00-9:00 h a 11:00-13:00 hVýdej obědů do jídlonosičů (cizí strávníci i děti)
pouze v době od 10:45-11:15 h (vchod bývalá 9. ZŠ)


Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.S PLATNOSTÍ OD 1.8.2019 JE POVINNOST STRÁVNÍKA ZAKOUPIT SI STRAVENKY NEJMÉNĚ NA 14 DNŮ DOPŘEDU. Při nepřítomnosti ODHLÁSIT.

Provozní hodiny v ostatní dny: 11:00-13:45 hod.

Tel. odhlašování obědů: 6:30 – 7:00 na tel.č.: 558 604 255
11:00- 13:45 na tel.č. 558 604 256

Estrava v mobilu
Vážení rodiče a zákonní zástupci,
od 01.05.2021 je funkční mobilní verze Estravy pro smartphony s OS Android a iPhone pro vybrané jídelny. Aplikaci si můžete stáhnout z Obchod play a z App store, pro vyhledání zadejte Estrava Ulrich. Zůstává v provozu také m.estrava.cz.
Aplikace eStrava pro operační systémy Android a iPhone slouží především k objednávání a odhlašování stravy na internetovém portálu www.estrava.cz z mobilních zařízení. Objednávání a odhlašování stravy po internetu je součástí stravovacích systémů dodávaných firmou Ulrich SOFTWARE s r.o. Pro uživatele to znamená stejnou funkčnost pro přístup na portál eStrava jako přes webový prohlížeč.

Náměty nebo hlášení chyb můžete posílat na info@ulrichsw.cz.

Funkce aplikace:
- zobrazení objednávek jídel
- objednávání a odhlašování jídel
- hodnocení obědů
- zobrazení plateb
- zobrazení odběru jídel
- nastavení účtu
- informace o jídelně


DŮLEŹITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PLATBU INKASEM!!!

OD 1.1.2021 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚČTU NAŠÍ ŠKOLY, ZMĚŇTE SI ČÍSLO ÚČTU VE SVÝCH BANKÁCH, AŤ MOHOU PLATBY INKASEM ZA MĚSÍC LEDEN PROBĚHNOUT V POŘÁDKU.
děkujeme

Nové č.účtu školy 2254225444/5500


Nedotovaná strava za neodhlášené obědy 26,- Kč
(Žák má nárok na dotovanou stravu pouze v přítomnosti ve škole, pokud onemocní, musí si oběd odhlásit, pokud tak neučiní, nejedná se již o školní dotované stravování a za neodhlášené obědy účtujeme doplatek 26,- Kč za 1 den)


!!!! e-mail neslouží k odhlašování obědů !!!!


ZÁLOHA na zapůjčení čipu činí 100,-( vratná při navrácení nepoškozeného funkčního čipu)


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!!

Poslední pracovní den v měsíci se ruší ranní telefonické odhlašování z důvodu uzávěrky stravného a prodeje na nový měsíc.
Odhlásit se můžete den dopředu do 13:45 hod.

CENY STRAVY:

Žáci 7-10 let ... 24 Kč
Žáci 11-14 let... 26 Kč
Žáci 15- více let ... 29 Kč
Cizí strávníci ... 70 Kč

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího rokuŠJ nabízí možnost výběru ze dvou jídel, a to ve dnech, pondělí až čtvrtek. V pátek jen jedno jídlo. Změna obědu na č.2 se provádí vždy 2 pracovní dny dopředu do 13:50h.

Ve dnech výběru stravného na nový měsíc lze změnu provést až po zaplacení ( přihlášení na nový měsíc )


INFORMACE PRO STRÁVNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: INKASO

- Stravné za daný měsíc budeme inkasovat k 1.dni daného měsíce s odečtem odhlášek za minulý měsíc!!!

- Pokud peníze nebudou připsány na účet do 10.dne téhož měsíce, rušíme od příštího měsíce platbu inkasem!!! Po zrušení inkasa, platba pouze hotově!!!

- V případě, že ukončíte stravování a platíte inkasem, jste povinni NAHLÁSIT ukončení stravování na pokladně školní jídelny!!!

POKUD NEBUDE UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ ŘÁDNĚ NAHLÁŠENO A ZRUŠENO NA POKLADNĚ ŠJ, JE MOŽNÝ VZNIK VYMAHATELNÉHO DLUHU ZE STRANY ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!


Změna jídelního lístku -možná!!!UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY - DŮLEŽITÉ ČTĚTE !!!

- S platností od 01.01.2012 ŠJ za neodhlášenou stravu účtuje věcné a režijní náklady na přípravu jídla.

- První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Jídlo si může vyzvednout do nosičů (

- Bude – li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti, kdy nebude ve škole se už nejedná o školní stravování ( s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb).

- Strávník je povinen si jídlo odhlásit v době nepřítomnosti !!!

- Jestliže si strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů.

Strávníci platící stravu v hotovosti budou doplatky za neodhlášenou stravu platit hotově na pokladně ŠJ.

Strávníkům platících přes banku ( inkasem ) bude částka navýšena o doplatek za neodhlášenou stravu.

- Odhlašovat obědy lze na pokladně ŠJ, přes internet po zavedení hesla na pokladně ŠJ nebo telefonicky.

- Povinnosti strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování. ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004) .

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle věku,kterého dosáhnou ve škol. roce ( září - srpen ) dle vyhl.107/2005 Sb.

Objednávky, výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipů. Při ztrátě nebo poškození je nutno zakoupit čip nový.