e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ A.Jiráska,Dolní Lutyně
Dolní Lutyně
[0186]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

===================================
===================================

AKTUÁLNĚ:

Pevná telefonní linka byla zrušena


Nové telefonní spojení : 703481788
------------------------------------------------

!!! INKASNÍ PLATBY !!!

Odhlášky budou zohledněny v inkasu s měsíčním zpožděním.
Např. odhlášky za měsíc září budou zohledněny v inkasu stahovaném v měsíci říjnu - tedy platba na měsíc listopad bude ponížená o odhlášky za měsíc září.
------------------------


- Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ MŮŽE DOJÍT
KE ZMĚNĚ JÍDELNÍČKU.

- CENA OBĚDŮ SE STANOVUJE PODLE
VĚKU DÍTĚTE, KTERÉHO DOSÁHNE
V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE(1.9.-31.8.)!!!!!!! POZOR MĚNÍ SE CENA OBĚDU !!!!!!!!

od 1.8.2019
================
================

I. kategorie 7-10 .........24,-Kč
II. kategorie 11-14 .........25,-Kč
III.kategorie 15 a více let..27,-Kč

MŠ polodenní...28,-Kč
MŠ celodenní...34,-Kč
MŠ 7-letý celodenní...38,-Kč
MŠ 7-letý polodenní...32,-Kč* Zaplacené obědy je nutno v době
nepřítomnosti žáka odhlásit.
První den nepřítomnosti je možno
oběd odebrat do jídlonosiče.
Další dny musí odhlásit, jinak mu
budou podle vyhl. 107/2005sb.
o školním stravování účtovány
provozní náklady.
Za každý neodhlášený nebo
neoprávněně odebraný oběd musí
rodič zaplatit režijní a mzdové
náklady, které činí 41,-Kč.
/Cena oběda, kterou platí rodiče
to jsou pouze náklady na
potraviny, mzdové a režijní
náklady hradí stát./ Žák má
nárok na dotovanou stravu pouze
v době školního vyučování
a pokud je ve vyučování přítomen.

===================================


Obědy se odhlašují den předem, ve
vyjímečných případech/onemocnění/
lze oběd odhlásit tel. čísle 703481788
do 7.00hod. ještě na tentýž den.
----------------------------
===========================


-----------------------------------------------