e-strava Informácia jedálne
ŠJ TGM 451
Frýdek Místek
[0014]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY:

Všichni strávníci jsou povinni donést novou vyplněnou přihlášku ke stravování.
Od 1. 9. 2018 naše škola přechází na nový systém evidence strávníků, z toho důvodu jsou všichni strávníci povinni sí zakoupit čipovou klíčenku v hodnotě Kč 95,-. Čipovou klíčenku vykupujeme zpět pouze nepoškozenou a plně funkční.

Změna:
Od 1. 9. 2018 změna úhrady za stravné prováděna bezhotovostně - z účtu formou inkasa.
Upozorňujeme - neomezujte inkaso dny, vždy jen 1 platba - 1 x za měsíc, od 1. 9. 2018.

První platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce září (na měsíc září) v plné výši za pracovní dny měsíce září.
Případné odhlášky stravného budou vyrovnány, a to v ceně stravného pro daný měsíc (stravné daný měsíc - vyúčtované odhlášky předcházející měsíc = inkasovaná částka).

ŠJ vaří od 3. 9. 2018.

Výdej obědů od 11,20 hod do 14,30 hod.
Výdej do jídlonosičů od 11,45 hod do 12,00 hod.


Ing. Večeřová Božena
vedoucí školní jídelny