e-strava Informace jídelny
6.ZŠ Pionýrů 400
Frýdek Místek
[0166]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

INFO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Pro žáky na distanční výuce je školní jídelna v provozu. Výdej stravy proběhne v čase od 11.30 do 12.15hod.

Informace pro rodiče žáků platící stravné INKASEM: Na měsíc LISTOPAD bude strava pro všechny žáky hromadně odhlášena.

Pokud budete mít o stravu zájem, můžete si ji PŘIHLÁSIT telefonicky dne 02.11.2020 od 6.30 do 08.00hod na tel.č. 558 443 138, nebo pomocí webové aplikace e-strava, popř. na email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz

PRO CIZÍ STRÁVNÍKY DO ODVOLÁNÍ NEVAŘÍME!!!


Prodej obědů na LISTOPAD 2020 pro rodiče žáků platících v HOTOVOSTI
---------------------------------------------

PONDĚLÍ 02.11.2020 6.30 - 8.00 hod
11.00 - 13.00 hod

ÚTERÝ 03.11.2020 6.30 - 8.00 hod


CENY OBĚDŮ za listopad 2020:
----------------------------
věk 7-10let 20 dnů x 24Kč 480,-Kč
věk 11-14let 20 dnů x 26Kč 520,-Kč
věk 15let 20 dnů x 29Kč 580,-Kč


Žádáme rodiče a žáky, aby nosili přiměřený finanční obnos!!!

Žádáme rodiče platící bezhotovostní platbou, aby si nastavili limit inkasa na 1000,- Kč, cizí strávnici 1500,-Kč.


UPOZORNĚNÍ!!!!!!

Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138.

Upozorňujeme na povinnost zák. zástupců odhlašovat obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek ve výši režijních nákladů. Docházka v třídních knihách je kontrolována s výkazem stravovaných osob.


___________________________________
S účinností od 13.12.2014 musí být v jídelníčku uváděny alergeny, které jsou součástí jídla. Alergeny budou v jídelníčku označeny číslem. Na nástěnce ve školní jídelně bude seznam alergenů viset v jeho blízkosti, na e-stravě se objeví pod jídelním lístkem.


INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
________________________

Cena stravného
děti 7 – 10 let 24Kč
děti 11 – 14 let 26 Kč
děti 15 let 29 Kč
cizí strávníci 69 Kč

čip 100 Kč

Pokud nebude čip cizího strávníka aktivován 1 rok, bude vymazán ze seznamu strávníků.

Výdej stravy
11.30 – 14.00 hod.
pro žáky a zaměstnance školy
11.10 – 11.30 hod.
do jídlonosičů
13.50 – 14.00 hod.
do jídlonosičů

Prodej stravenek
Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední dva pracovní dny ve starém měsíci. Obědy si můžete dokoupit každý den od 6.30 do 8.00 hod.
Stravné je možno platit i bezhotovostně. Zákonný zástupce povolí inkaso z účtu a zaplatí jednorázovou zálohu 600 Kč (CS 1200 Kč), která mu bude vrácena po ukončení stravování žáka. Stravné se stahuje zpětně, a to vždy k 15. dni v měsíci (např. stravné za leden se stáhne 15. února). Bližší informace u vedoucí ŠJ. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.


Odhlášky a výběr čísla obědu
Odhlášky a výběr čísla obědu se provádí přes internet, na objednávkovém terminále ve škole nebo u prodeje stravenek. Oběd č. 2 se vybírá dva pracovní dny dopředu. Změny na internetu jsou zpracovávány každý pracovní den. Oběd č. 2 se vaří při počtu 25 strávníků a více. Pokud se oběd č. 2 nevaří, strávník má automaticky oběd č. 1.
Při akcích pořádaných školou (výlet, lyžařský výcvik apod.), o kterých žák ví dlouhou dobu dopředu, odhlašujte 2 dny předem z důvodu zajištění objednávek potravin.
Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů.

E-strava
Pro přístup na e-stravu (www. estrava.cz) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + ČÍSLO čipu BEZ POČÁTEČNÍCH NUL. Případnou změnu hesla můžete provést přímo na e-stravě nebo u prodeje stravenek.

Postup přihlašování uživatele
1. zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ)
2. zadejte kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. zadejte heslo: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu bez počátečních nul

Dieta
Dietní stravování zajišťuje pro naši školu ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109. Strava se dováží v jídlonosičích, které si musí zakoupit zák. zástupce dítěte. Bližší informace podá vedoucí ŠJ p. Balogová (tel.č. 558 425 516).Pokud máte zájem o tuto službu, hlaste se na 11.ZŠ.

ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!!!