e-strava Informace jídelny
6.ZŠ Pionýrů 400
Frýdek Místek
[0166]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

INFO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Stravné dne 21.12.2020 a 22.12.2020 bude všem hromadně odhlášeno!!!

Informace pro rodiče žáků platící v HOTOVOSTI:

PRODEJ OBĚDŮ NA LEDEN 2021:

PONDĚLÍ 04.01.2021 06.30-08.00hod
11.00-14.00hod

ÚTERÝ 05.01.2021 06.30-08.00hod
11.00-13.30hod

Ceny obědů:

věk 7-10 let: 19 obědů x 24,-Kč 456,-Kč
věk 11-14let: 19 obědů x 26,-Kč 494,-Kč
věk 15 let: 19 obědů x 29,-Kč 551,-Kč

Pro cizí strávníky do odvolání nevaříme.


Žádáme rodiče a žáky, aby nosili přiměřený finanční obnos!!!

Školní jídelna bude v provozu, jak pro žáky na distanční výuce, tak pro žáky na prezenční výuce.
Žáci, kteří budou ve škole, se odstravují přímo ve školní jídelně, ti kteří jsou na distanční výuce, si jídlo mohou vyzvednout pouze do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.30 hod.

Informace pro rodiče žáků platící INKASEM:

Všem žákům bude strava na 01/2021 hromadně přihlášena.
Pokud nebudete mít o stravu zájem, můžete si ji ODHLÁSIT pomocí webové aplikace e-strava, nebo telefonicky na tel.č. 558 443 138, popř. na email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz.


Žádáme rodiče platící bezhotovostní platbou, aby si nastavili limit inkasa na 1000,- Kč, cizí strávnici 1500,-Kč.


UPOZORNĚNÍ!!!!!!

Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138.

Upozorňujeme na povinnost zák. zástupců odhlašovat obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek ve výši režijních nákladů. Docházka v třídních knihách je kontrolována s výkazem stravovaných osob.


___________________________________
S účinností od 13.12.2014 musí být v jídelníčku uváděny alergeny, které jsou součástí jídla. Alergeny budou v jídelníčku označeny číslem. Na nástěnce ve školní jídelně bude seznam alergenů viset v jeho blízkosti, na e-stravě se objeví pod jídelním lístkem.INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
________________________

Cena stravného
děti 7 – 10 let 24Kč
děti 11 – 14 let 26 Kč
děti 15 let 29 Kč
cizí strávníci 69 Kč

čip 100 Kč

Pokud nebude čip cizího strávníka aktivován 1 rok, bude vymazán ze seznamu strávníků.

Výdej stravy
11.30 – 14.00 hod.
pro žáky a zaměstnance školy
11.10 – 11.30 hod.
do jídlonosičů
13.50 – 14.00 hod.
do jídlonosičů

Prodej stravenek
Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední dva pracovní dny ve starém měsíci. Obědy si můžete dokoupit každý den od 6.30 do 8.00 hod.
Stravné je možno platit i bezhotovostně. Zákonný zástupce povolí inkaso z účtu a zaplatí jednorázovou zálohu 600 Kč (CS 1200 Kč), která mu bude vrácena po ukončení stravování žáka. Stravné se stahuje zpětně, a to vždy k 15. dni v měsíci (např. stravné za leden se stáhne 15. února). Bližší informace u vedoucí ŠJ. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.


Odhlášky a výběr čísla obědu
Odhlášky a výběr čísla obědu se provádí přes internet, na objednávkovém terminále ve škole nebo u prodeje stravenek. Oběd č. 2 se vybírá dva pracovní dny dopředu. Změny na internetu jsou zpracovávány každý pracovní den. Oběd č. 2 se vaří při počtu 25 strávníků a více. Pokud se oběd č. 2 nevaří, strávník má automaticky oběd č. 1.
Při akcích pořádaných školou (výlet, lyžařský výcvik apod.), o kterých žák ví dlouhou dobu dopředu, odhlašujte 2 dny předem z důvodu zajištění objednávek potravin.
Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů.

E-strava
Pro přístup na e-stravu (www. estrava.cz) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + ČÍSLO čipu BEZ POČÁTEČNÍCH NUL. Případnou změnu hesla můžete provést přímo na e-stravě nebo u prodeje stravenek.

Postup přihlašování uživatele
1. zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ)
2. zadejte kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. zadejte heslo: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu bez počátečních nul

Dieta
Dietní stravování zajišťuje pro naši školu ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109. Strava se dováží v jídlonosičích, které si musí zakoupit zák. zástupce dítěte. Bližší informace podá vedoucí ŠJ p. Balogová (tel.č. 558 425 516).Pokud máte zájem o tuto službu, hlaste se na 11.ZŠ.

ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!!!