e-strava Informace jídelny
6.ZŠ Pionýrů 400
Frýdek Místek
[0166]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

INFO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Informace pro rodiče žáků platící v HOTOVOSTI!

Prodej obědů na ČERVEN 2021:

PÁTEK 28.5.2021 6.30 - 8.00 hod
11.00 - 13.00 hod

PONDĚLÍ 31.5.2021 6.30 - 8.00 hod
11.00 - 13.30 hod

Ceny obědů:

věk 7-10 let: 22 obědů x 24,-Kč 528,-Kč
věk 11-14let: 22 obědů x 26,-Kč 572,-Kč
věk 15 let: 22 obědů x 29,-Kč 638,-Kč

Prodej obědů pro cizí strávníky - pozor jiný prodejní čas!!!

PÁTEK 28.5.2021 od 8.30 - 10.30hod

PONDĚLÍ 31.5.2021 od 8.30 - 10.30hod

Ceny obědů:
cizí strávníci 22 x 69,-Kč = 1.518,-Kč

Obědy pro cizí strávníky budou vydávány každý všední den od 11.00 do 11.30 hod u bočního vchodu školy.
Jídlonosič je nutno předat řádně jménem označený a umytý prázdný nejpozději v den zakoupeného oběda do 8.00 hod na vrátnici nebo přímo o prodejního okénka. Měli by jste mít k dispozici 2 jídlonosiče na střídání.

Informace pro rodiče žáků platící INKASEM:

Strávníkům platících inkasem, bude strava automaticky přihlášena (v případě potřeby si můžete stravu odhlásit na portálu e-strava nebo telefonicky na 558 443 138 nejpozději v daný den do 8.00hod ).

Žádáme rodiče platící bezhotovostní platbou, aby si nastavili limit inkasa na 1000,- Kč, cizí strávnici 1500,-Kč.


UPOZORNĚNÍ!!!!!!

Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138.

Upozorňujeme na povinnost zák. zástupců odhlašovat obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek ve výši režijních nákladů. Docházka v třídních knihách je kontrolována s výkazem stravovaných osob.


___________________________________
S účinností od 13.12.2014 musí být v jídelníčku uváděny alergeny, které jsou součástí jídla. Alergeny budou v jídelníčku označeny číslem. Na nástěnce ve školní jídelně bude seznam alergenů viset v jeho blízkosti, na e-stravě se objeví pod jídelním lístkem.INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
________________________

Cena stravného
děti 7 – 10 let 24Kč
děti 11 – 14 let 26 Kč
děti 15 let 29 Kč
cizí strávníci 69 Kč

čip 100 Kč

Pokud nebude čip cizího strávníka aktivován 1 rok, bude vymazán ze seznamu strávníků.

Výdej stravy
11.30 – 14.00 hod.
pro žáky a zaměstnance školy
11.10 – 11.30 hod.
do jídlonosičů
13.50 – 14.00 hod.
do jídlonosičů

Prodej stravenek
Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední dva pracovní dny ve starém měsíci. Obědy si můžete dokoupit každý den od 6.30 do 8.00 hod.
Stravné je možno platit i bezhotovostně. Zákonný zástupce povolí inkaso z účtu a zaplatí jednorázovou zálohu 600 Kč (CS 1200 Kč), která mu bude vrácena po ukončení stravování žáka. Stravné se stahuje zpětně, a to vždy k 15. dni v měsíci (např. stravné za leden se stáhne 15. února). Bližší informace u vedoucí ŠJ. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.


Odhlášky a výběr čísla obědu
Odhlášky a výběr čísla obědu se provádí přes internet, na objednávkovém terminále ve škole nebo u prodeje stravenek. Oběd č. 2 se vybírá dva pracovní dny dopředu. Změny na internetu jsou zpracovávány každý pracovní den. Oběd č. 2 se vaří při počtu 25 strávníků a více. Pokud se oběd č. 2 nevaří, strávník má automaticky oběd č. 1.
Při akcích pořádaných školou (výlet, lyžařský výcvik apod.), o kterých žák ví dlouhou dobu dopředu, odhlašujte 2 dny předem z důvodu zajištění objednávek potravin.
Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů.

E-strava
Pro přístup na e-stravu (www. estrava.cz) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + ČÍSLO čipu BEZ POČÁTEČNÍCH NUL. Případnou změnu hesla můžete provést přímo na e-stravě nebo u prodeje stravenek.

Postup přihlašování uživatele
1. zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ)
2. zadejte kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. zadejte heslo: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu bez počátečních nul

Dieta
Dietní stravování zajišťuje pro naši školu ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109. Strava se dováží v jídlonosičích, které si musí zakoupit zák. zástupce dítěte. Bližší informace podá vedoucí ŠJ p. Balogová (tel.č. 558 425 516).Pokud máte zájem o tuto službu, hlaste se na 11.ZŠ.

ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!!!