e-strava Informace jídelny
ŠJ Cihelní 410
Frýdek Místek
[0013]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Upozornění pro strávníky:

Změna:

Od 1. 9. 2018 změna úhrady za stravné - pouze bezhotovostně - z účtu formou inkasa.

Upozorňujeme - neomezujte inkaso dny, vždy jen 1 platba - 1 x za měsíc, od 1. 9. 2018.
První platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce září (na měsíc září) v plné výši za pracovní dny měsíce září, případné odhlášky stravného budou odečteny, a to v ceně stravného pro daný měsíc (stravné daný měsíc - vyúčtované odhlášky předcházející měsíc = inkasovaná částka).

Všichni strávníci musí donést novou vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke stravování, včetně povolení k úhradě stravného formou inkasa.

Výběr vyplněných přihlášek a povolení k úhradě bude probíhat:
29. - 31. 8. 2018 v době od 8,00 do 10,00 hod.
3. 9. 2018 v době od 8,00 do 10,00 hod.
od 4. 9. 2018 v době od 7,00 do 8,00 hod.


cena stravného
žáci 7 - 10 let 24,-
žáci 7 - 10 let (škola není zapsaná v rejstříku škol) 63,-
žáci 11 - 14 let 26,-
žáci 11 - 14 let (škola není zapsaná v rejříku škol) 65,-
žáci 15 let a více let 29,-
cizí strávníci 68,-

číslo účtu pro platby bankou
BÚ 27936781/0100

ŽÁKUM BEZ MAGNETICKÉ KARTY NEBUDE STRAVA VYDÁNA.

Při ztrátě magnetické karty mají žáci možnost zakoupení nové. Pokud si včas nemohou zakoupit magnetickou kartu novou, či platnou zapomenou, mají možnost si každé ráno od 7,00 do 8,00 hod požádat v kanceláři školní jídelny o potvrzení o zakoupení stravy. Na základě potvrzení jim paní kuchařky stravu vydají.

Studenti a zaměstnanci škol se mají možnost odhlašovat ze stravy na následující den nejpozději do 14 hodin přes internet, nebo na objednávkovém terminálu v jídelně školy, pouze ve vyjímečných případech lze oběd odhlásit telefonicky do 7,00 hod ještě týž den.

Výběr ze dvou druhů jídel je možný provádět 2 dny předem taktéž do 14 hodin.


Studenti v den onemocnění mají nárok na stravu, další dny nemoci jim nárok na dotovanou stravu zaniká a v případě odběru jídla musí doplatit režijní náklady v hodnotě 39,- na den.

Zaměstnanci již první den nemoci nemají na dotovanou stravu nárok, v případě odběru jídla musí doplatit taktéž 39,- na den.

Výdej obědů ve školní jídelně je 11:20-14:30.

Přejeme všem našim strávníkům aby jim v naší školní jídelně chutnalo a aby zde byli spokojeni.

Přejeme příjemný den.

Kolektiv zaměstnanců ŠJ.