e-strava Informace jídelny
Masarykova základní škola
Bohumín
[0145]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Od 1.7.2021 do 31.8.2021 bude školní jídelna uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Odhlášky na měsíc červen budou evidovány do pátku 25.6.2021. Přeplatky u hotovostní platby budou žákům předány do tříd v úterý 29.6.2021

Informace pro strávníky inkasní platby:

Inkasní platba je automaticky naváděna každý měsíc. V případě zájmu o přerušení inkasní platby, je nutno zavolat do kanceláře školní jídelny.

Výdej obědů strávníkům odnášející stravu s sebou (do nosiče) 10:45-13:00, v místě tomu určeném.

-----------------------------------------------
Výběr stravy na měsíc červen 2021

čtvrtek: 27.5.21 11:30-15:00
pátek: 30.5.21 11:30-15:00
Pondělí: 31.5.21 11:30-13:30
Ostatní dny v měsíci si stravu můžete zakoupit každý den v době od:
7.45 - 8.00 hod.
11.30 - 13.00 hod.

Kancelář školní jídelny tel. číslo 596 013 394

žáci 7-10 let 22 x 25,00 = 550,00
žáci 11-14 let 22 x 27,00 = 594,00
žáci od 15 let 22 x 30,00 = 660,00
žáci MŠ 3-6 let 22 x 37,00 = 814,00
žáci MŠ 7-10let 22 x 40,00 = 840,00
cizí strávníci odnášející stravu s sebou ze školní jídelny 22 x 71,00 = 1562,00
cizí strávníci konzumující oběd ve školní jídelně 22 x 69,00 = 1518,00

Inkasní platba - limit inkasa

žáci 7-10 let 22 x 25,00 = 550,00 (800)
žáci 11-14 let 22 x 27,00 = 597,00 (800)
žáci od 15 let 22 x 30,00 = 660,00 (800)
žáci MŠ 3-6 let 22 x 37,00 = 814,00 (900)
žáci MŠ 7-10let 22 x 40,00 = 880,00 (1000)
cizí strávníci odnášející stravu s sebou ze školní jídelny 22 x 71,00 = 1562,00 (1700)
cizí strávníci konzumující oběd ve školní jídelně 22 x 69,00 = 1518,00 (1700)

Prázdniny u inkasní platby budou odhlášeny.

Veškeré změny na následující měsíc u inkasní platby(změna čísla účtu, zrušení obědů atd.,je třeba nahlásit do 15. dne v daném měsíci.

Žáci ZŠ 7 – 10 let 25,00 KČ
Žáci ZŠ 11 – 14 let 27,00 KČ
Žáci ZŠ od 15 let 30,00 KČ
Cizí strávníci (jídelna) 69,00 KČ
Cizí strávníci (nosič) 71,00 KČ

Pokud žák bude ve dnech školních prázdnin ve školní družině, na dotovaný oběd má nárok a musí si oběd přihlásit. V případě, že žák nebude ve školní družině a má zájem o stravu v těchto dnech, může oběd odebrat, ale za plnou cenu:
I. stupeň 62 Kč
II. stupeň 64 Kč
III. stupeň 67 Kč

Informace o označování alergenů ve školní jídelně
Od 13.12.2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle.
Nařízení (EU – 200/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR – vyhláška 113/2005 Sb. ) ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech.Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako například restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha-seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.

Příklad: polévka krupicová s vejcem (1,3,9), kuře na paprice, kynutý knedlík (1,3,7)

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označovaní dle směrnice 1169/2011 EU:
1)Obilovinyobsahujícílepek
a výrobky z nich
2)Korýši a výrobky z nich
3)Vejce a výrobky z nich
4)Ryby a výrobky z nich
5)Podzemnice olejná
(arašídy)a výrobky z nich
6)Sójové boby (sója) a výrobky
z nich
7)Mléko a výrobky z něj
8)Skořápkové plody a výrobky
z nich (všechny druhy ořechů)
9)Celer a výrobky z něj
10)Hořčice a výrobky z ní
11)Sezamová semena (sezam)
a výrobky z nich
12)Oxid siřičitý a siřičitany-v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13)Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
14)Měkkýši a výrobky z nich

Od září 2011 školní jídelna rozšíří nabídku o 3. druh jídla,který bude pouze pro cizí strávníky a to z důvodu jeho nutriční hodnoty,která není vhodná pro stravování dětí a mládeže.
Pokud si žák - student tento druh jídla objedná,bude automaticky změněn na oběd č.1.


V ceně oběda č.3 není zahrnuta polévka,k pití pouze neslazená voda.