e-strava Informace jídelny
Masarykova základní škola
Bohumín
[0145]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Oznámení strávníkům

Prodej stravy na měsíc únor 2019
ST 29.01.2020 11:30-15:00
Čt 30.01.2020 11:30-15:00
PÁ 31.01.2020 11:30-13:00

žáci 7-10 let 15 x 24,00 = 360,00
žáci 11-14 let 15 x 26,00 = 390,00
žáci od 15 let 15 x 29,00 = 435,00
žáci MŠ 3-6 let 20 x 35,00 = 700,00
žáci MŠ 7-10let 20 x 38,00 = 760,00
cizí strávníci 20 x 67,00 = 1340,00

Inkasní platba
žáci 7-10 let 20 x 24,00 = 480,00
žáci 11-14 let 20 x 26,00 = 520,00
žáci od 15 let 20 x 29,00 = 680,00
žáci MŠ 3-6 let 20 x 35,00 = 700,00
žáci MŠ 7-10let 20 x 38,00 = 760,00
cizí strávníci 20 x 67,00 = 1340,00


Výdej, prodej obědů, evidence odhlášek v době jarních prázdnin od 17.02.20 do 21.02.20
11:30 - 13.00 hod.

Prazdniny u inkasní platby budou odhlášeny.

Veškeré změny na následující měsíc u inkasní platby(změna čísla účtu, zrušení obědů atd.,je třebaba nahlásit do 15. dne v daném měsíci.

Ostatní dny v měsíci si stravu můžete zakoupit každý den v době od:
7.45 - 8.00 hod.
11.30 - 13.30 hod.


Žáci ZŠ 7 – 10 let 24,00 KČ
Žáci ZŠ 11 – 14 let 26,00 KČ
Žáci ZŠ od 15 let 29,00 KČ
Cizí strávníci 67,00 KČ

Pokud žák bude ve dnech školních prázdnin ve školní družině, na dotovaný oběd má nárok a musí si oběd přihlásit. V případě, že žák nebude ve školní družině a má zájem o stravu v těchto dnech, může oběd odebrat, ale za plnou cenu:
I. stupeň 57 Kč
II. stupeň 59 Kč
III. stupeň 62 Kč

Informace o označování alergenů ve školní jídelně
Od 13.12.2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle.
Nařízení (EU – 200/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR – vyhláška 113/2005 Sb. ) ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech.Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako například restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha-seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.

Příklad: polévka krupicová s vejcem (1,3,9), kuře na paprice, kynutý knedlík (1,3,7)

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označovaní dle směrnice 1169/2011 EU:
1)Obilovinyobsahujícílepek
a výrobky z nich
2)Korýši a výrobky z nich
3)Vejce a výrobky z nich
4)Ryby a výrobky z nich
5)Podzemnice olejná
(arašídy)a výrobky z nich
6)Sójové boby (sója) a výrobky
z nich
7)Mléko a výrobky z něj
8)Skořápkové plody a výrobky
z nich (všechny druhy ořechů)
9)Celer a výrobky z něj
10)Hořčice a výrobky z ní
11)Sezamová semena (sezam)
a výrobky z nich
12)Oxid siřičitý a siřičitany-v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13)Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
14)Měkkýši a výrobky z nich

Od září 2011 školní jídelna rozšíří nabídku o 3. druh jídla,který bude pouze pro cizí strávníky a to z důvodu jeho nutriční hodnoty,která není vhodná pro stravování dětí a mládeže.
Pokud si žák - student tento druh jídla objedná,bude automaticky změněn na oběd č.1.


V ceně oběda č.3 není zahrnuta polévka,k pití pouze neslazená voda.