e-strava Informace jídelny
Masarykova základní škola
Bohumín
[0145]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informace pro strávníky inkasní platby:

Inkasní platba je automaticky naváděna každý měsíc. V případě zájmu o přerušení inkasní platby, je nutno zavolat do kanceláře školní jídelny.

Informace pro cizí strávníky

Všem žákům základní školy budou obědy odhlášeny na dobu distanční výuky.
Studentům gymnázia budou obědy odhlášeny na dobu distanční výuky.
V případě zájmu o odběr obědů v distanční výuce je nutno obědy telefonicky nebo po internetu přihlásit.

Vážení strávníci, vzhledem k nařízení vlády je zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.
Možnost odebírání obědů je pouze s sebou (do nosiče) mimo provozovnu školní jídelny.
Přítomnost v provozovně školního stravování je povolena pouze zaměstnancům, žákům prezenčního vyučování a žáci a studenti, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mohou odebírat oběd pouze s sebou (do nosiče) na místě k tomu určeném.

Výdej obědů strávníkům odnášející stravu s sebou (do nosiče) 10:45-11:15

Výdej obědů zaměstnancům, žákům a studentům
11:30-13:00 hod.

-----------------------------------------------
Výběr stravy na měsíc květen 2021

čtvrtek 29.4.21 11:30-15:00
pátek 30.4.21 11:30-14:00

Ostatní dny v měsíci si stravu můžete zakoupit každý den v době od:
7.45 - 8.00 hod.
11.30 - 13.00 hod.

Kancelář školní jídelny tel. číslo 596 013 394

žáci 7-10 let 21 x 25,00 = 525,00
žáci 11-14 let 21 x 27,00 = 567,00
žáci od 15 let 21 x 30,00 = 630,00
žáci MŠ 3-6 let 21 x 37,00 = 777,00
žáci MŠ 7-10let 21 x 40,00 = 840,00
cizí strávníci odnášející stravu s sebou ze školní jídelny 21 x 71,00 = 1491,00
cizí strávníci konzumující oběd ve školní jídelně 21 x 69,00 = 1449,00

Inkasní platba - limit inkasa

žáci 7-10 let 21 x 25,00 = 525,00 (800)
žáci 11-14 let 21 x 27,00 = 560,00 (800)
žáci od 15 let 21 x 30,00 = 630,00 (800)
žáci MŠ 3-6 let 21 x 37,00 = 777,00 (900)
žáci MŠ 7-10let 21 x 40,00 = 840,00 (1000)
cizí strávníci odnášející stravu s sebou ze školní jídelny 21 x 71,00 = 1491,00 (1700)
cizí strávníci konzumující oběd ve školní jídelně 21 x 69,00 = 1449,00 (1700)

Prázdniny u inkasní platby budou odhlášeny.

Veškeré změny na následující měsíc u inkasní platby(změna čísla účtu, zrušení obědů atd.,je třeba nahlásit do 15. dne v daném měsíci.

Žáci ZŠ 7 – 10 let 25,00 KČ
Žáci ZŠ 11 – 14 let 27,00 KČ
Žáci ZŠ od 15 let 30,00 KČ
Cizí strávníci (jídelna) 69,00 KČ
Cizí strávníci (nosič) 71,00 KČ

Pokud žák bude ve dnech školních prázdnin ve školní družině, na dotovaný oběd má nárok a musí si oběd přihlásit. V případě, že žák nebude ve školní družině a má zájem o stravu v těchto dnech, může oběd odebrat, ale za plnou cenu:
I. stupeň 62 Kč
II. stupeň 64 Kč
III. stupeň 67 Kč

Informace o označování alergenů ve školní jídelně
Od 13.12.2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle.
Nařízení (EU – 200/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR – vyhláška 113/2005 Sb. ) ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech.Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako například restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha-seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.

Příklad: polévka krupicová s vejcem (1,3,9), kuře na paprice, kynutý knedlík (1,3,7)

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označovaní dle směrnice 1169/2011 EU:
1)Obilovinyobsahujícílepek
a výrobky z nich
2)Korýši a výrobky z nich
3)Vejce a výrobky z nich
4)Ryby a výrobky z nich
5)Podzemnice olejná
(arašídy)a výrobky z nich
6)Sójové boby (sója) a výrobky
z nich
7)Mléko a výrobky z něj
8)Skořápkové plody a výrobky
z nich (všechny druhy ořechů)
9)Celer a výrobky z něj
10)Hořčice a výrobky z ní
11)Sezamová semena (sezam)
a výrobky z nich
12)Oxid siřičitý a siřičitany-v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13)Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
14)Měkkýši a výrobky z nich

Od září 2011 školní jídelna rozšíří nabídku o 3. druh jídla,který bude pouze pro cizí strávníky a to z důvodu jeho nutriční hodnoty,která není vhodná pro stravování dětí a mládeže.
Pokud si žák - student tento druh jídla objedná,bude automaticky změněn na oběd č.1.


V ceně oběda č.3 není zahrnuta polévka,k pití pouze neslazená voda.