e-strava Informácia jedálne
Gymnázium M.Koperníka
Bílovec
[0136]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Přejeme Vám dobrou chu.
Upozornění!
Stravné na měsíc prosinec 2019 se bude prodávat pouze ve středu 27.11.2019 a ve čtvrtek 28.11.2019.
Od 7.00-8.00. od 11.00- 13.00
Zajistěte si stravné včas!

Děkujeme za pochopení


Prodejní doba: 7,00 - 8,00
11,30 - 13,00

Prosím o dodržování prodejní doby!