e-strava Informace jídelny
ZŠ Cihelní
Karviná
[0132]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

ŽÁCI, KTEŘÍ MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU, SI MOHOU VYZVEDNOUT STRAVU POUZE DO JÍDLONOSIČŮ OD 11,30 - 11,50 HODIN.
Placení stravného ve školní jídelně na šk. r. 2020/2021

STRAVNÉ

-platí se zálohově za odebrané obědy minulého měsíce
-v srpnu, září musí každý strávník zaplatit zálohu ve výši 22 dnů x cena oběda, tato záloha slouží v průběhu celého školního roku k překlenuti nesouladu mezi platbami strávníků a nákupem potravin a je zúčtována vzhledem k odebraným obědům v měsíci červnu
- vzhledem ke zpětné platbě obědů musí odhlášku obědů provést strávník/rodiče – zák. zástupce /
vždy i na začátku měsíce, protože strávník je od 1. dne v měsíci na obědy normálně přihlášen

MOŽNOSTI PLACENÍ
1. z bankovních účtů na účet č. 115-7512230207/0100 u KB
2. ze sporožirového účtu na účet č. 115-7512230207 u KB
Pro nastavení výše uvedených inkas je nutné zadat svolení u peněžních ústavů k měsíčním inkasovaným platbám mezi školní jídelnou a Vaší bankou.
Srážky se budou provádět od 10. –15. dne v každém měsíci – nutno mít na účtu dostatečné finanční prostředky, aby mohla být platba provedena
3. složenkou


Platby strávníků :
děti 6 – 10 let: 23,- Kč
děti 11 – 14 let: 25,- Kč
děti 15 a více let: 27,- Kč
zaměstnanec školy: 17,- Kč
školní důchodce: 53,- Kč
důchodce : 63,- Kč
cizí strávník : 66,- Kč
Do věkové skupiny je žák zařazen na dobu šk. roku, ve kterém dosahuje odpovídajícího věku.

JISTINA/ZÁLOHOVÁ PLATBA/ je u žáků a zaměstnanců zaokrouhlena na 600,- Kč,školní důchodci,důchodci,cizí strávník zaokrouhleno 1400,- Kč
Weberová Jana
vedoucí školní jídelny
mobil 702167150
pevná linka 558271933