e-strava Informácia jedálne
ZŠ Mendelova
Karviná
[0130]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Obědy na další měsíc je nutné zaplatit nejpozději do 25.předcházejícího měsíce/např.obědy na říjen zaplatit do 25.září/.Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození - vyhláška 107/2005 Sb..Objednávky,výdej a kontrola obědů je prováděna použitím čipu-záloha na čip 100,- Kč.Při ztrátě čipu je nutné zakoupit nový.Při ukončení stravování a vrácení čipu je záloha vrácena.Zaplacené obědy je nutno v době nemoci žáka odhlásit,neodhlášené propadají podle zák.561/2004 Sb..První den si můžete oběd pro nemocného žáka vyzvednout,další dny se musí odhlásit nebo je možno zakoupit oběd za plnou cenu t.j.50,-č.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!STRAVENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2013 JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT NEJPOZDĚJI DO 30.8.2013 A UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 5.9. 2013. Poukázky pro strávníky si vyzvedněte u vedoucí jídelny,v době od 7-13 hodin. A V PRODLOUŽENÉ DOBĚ 23.8 DO 15 HOD,29.8 DO 17 HOD A 30.8. DO 15 HOD.
NEVYZVEDNUTÉ SLOŽENKY NEBUDOU ZAPOČÍTÁNY DO STRAVY .