e-strava Informace jídelny
ZŠ 1.máje 1700
Frýdek Místek
[0009]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Prodej obědů na květen 2021
- prezenční rotační výuka žáků 2. stupně
od 10. 5. 2021 + ostatní

Hotovostní platba
Žáci budou přihlášeni po zakoupení obědů
Čtvrtek 6. 5. 2021
od 7:30 do 8:00 hod.
Pátek 7. 5. 2021
od 7:30 do 8:00 hod.
V dalších dnech
od 7:30 do 8:00 hod. na dny následující.
Cena obědů:
1. - 4. tř. (6-10) 384,- Kč (16 x 24,-)
5. - 8. tř. (11-14) 416,- Kč (16 x 26,-)
9. tř. (15 a více) 432,- Kč (16 x 27,-)
- při přihlášení budou vráceny přeplatky z předcházejících měsíců.

Bezhotovostní platba
Žáci budou přihlášeni od 10. 5. 2021 do konce měsíce, inkaso bude staženo 11. 5. 2021.
Prosím rodiče o kontrolu, a aby svým dětem odhlásili obědy, pokud o ně nebudou mít zájem v době distanční výuky, nebo napsali na sj7zsfm@seznam.cz, že nemají zájem
o stravování, a to nejpozději do pátku 7. 5. 2021 do 13:00 hod.
Také prosím o sdělení strávníky, kteří se nestravovali a budou mít zájem o stravování od 10. května na sj7zsfm@seznam.cz, a to nejpozději do pátku 7. 5. 2021
do 13:00 hodin.


Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky a žáky na distanční výuce (pozor změna výdejní doby)
(vstup dveřmi ŠD) po dobu oprav
Cizí strávníci od 11:00 hodin do 11:30 hodin
Žáci distanční výuka od 13:30 hodin do 14:00 hodin.

Při vyzvedávání obědů je nutno dodržovat veškerá nařízení - po celou dobu mít nasazenou ochranu dýchacích cest předepsanou formou respirátoru. Toto nařízení je nutno dodržet bez výjimky. Osoba bez ochrany dýchacích cest nebude do prostoru školní jídelny vpuštěna.


Děkuji za spolupráci.
Bc. Renata Nogolová, vedoucí ŠJ