e-strava Informace jídelny
ZŠ 1.máje 1700
Frýdek Místek
[0009]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Novinky aplikace e-strava
Aplikaci www.estrava.cz lze stáhnout do mobilu:
Google:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estravarn
Apple:
https://apps.apple.com/us/app/estrava/id1562140027
V mobilní aplikaci naleznou strávníci, kteří využívají možnost bezhotovostní platby (inkasem) své vyúčtování, to lze najít také po přihlášení na www.estrava.cz

Sdělení strávníkům

Vzhledem ke konci školního roku budou odhlášky obědů
přijímány do pondělí 28. 6. 2021 do 14:00 hodin, proto prosím všechny přihlášené strávníky, pokud chtějí odhlásit obědy, ať tak učiní co nejdříve.

Vyplácení peněz (hotovostní platba)za odhlášené obědy
bude probíhat ve dnech od 28. 6. do 30. 6. 2021, a to od 7:30 do 8:00 hod.
Ve výše uvedených dnech a čase lze vrátit nepoškozené čipy ŠJ (platí pro žáky 9. tříd + některé žáky 7. tříd a také strávníky, kteří se již nebudou v budoucnu stravovat) a také čipy na vstup do ŠD (platí pro zákonné zástupce a rodinné příslušníky žáků, kteří již nebudou navštěvovat ŠD).
Vyplácení peněz (bezhotovostní platba)za odhlášené obědy
- částka bude vrácena zpět na účet 30. 6. 2021.

Výdej obědů ve středu 30. 6. 2021
ve školní jídelně: od 10:30 do 13:00 hod.
výdej obědů do jídlonosičů: od 11:00 do 11:30 hod.

Při vyzvedávání obědů je nutno dodržovat veškerá platná nařízení - po celou dobu mít nasazenou ochranu dýchací cest předepsanou formou respirátoru. Toto opatření je nutno dodržet bez výjimky. Osoba bez ochrany dýchacích cest nebude do prostoru školní jídelny vpuštěna.

Bc. Renata Nogolová, vedoucí školní jídelny