e-strava Informace jídelny
2.ZŠ J.Čapka
Frýdek Místek
[0116]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Prodej obědů na květen od
25.5.20-29.05.20 pro žáky a zaměst. ZŠ a Gal.

pátek 22.05.2020 07.30 - 09.00 hod.

pondělí 25.05.2020 07.15 - 08.30 hod.

V době nemoci odhlašujte obědy!!!

Při prodeji obědů na nový měsíc se již nedají dokoupit obědy na starý měsíc.


dokupování obědů
----------------
pondělí, středa 7.30-8.00 hod.

NOVÉ TEL.ČÍSLO ŠKOLNÍ JÍDELNY :
773 796 900