e-strava Informácia jedálne
ZŠ Tyršova 913
Frenštát pod Radhoštěm
[0008]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Prosím , obědy odhlašujte do pondělí 29. června 2020 do 7.30 hodin. V úterý 30.června 2020 nebude možné obědy odhlašovat.

Upozorňuji rodiče, kteří přihlásili žáky ke stravování v měsíci červen 2020 a žáci nechodí do školy, hradí věcné a mzdové náklady tj. 36,- Kč.

Výdej stravy žákům do jídlonosiče v první den nemoci vydáváme od 11.00 do 11.15 hodin. Vchod do dvora, výdej z rampy školní jídelny.S platností od 1. dubna 2020 byla změna kalkulačního listu. Navýšení se týká věcných prostředků 10,- Kč a mzdových prostředků 26,- Kč ( 36 Kč). Pro rodiče žáků to znamená, že za oběd nedotovaný zaplatí dle věku dítěte 59,- Kč, 61,- Kč a 62,- Kč.

Vážení strávníci.
Pokud k hlavnímu pokrmu uvádíme tatarku, nejedná se o klasickou tatarku z obchodu, ale připravovanou ve školní jídelně z jogurtu, hořčice, okurky, červené kapie a dochucovadel.


Děkuji všem rodičům a strávníkům za vyřízení povolení inkasa ze svých účtů.

Dle legislativy EU jsou od 13.12.2014 stanoveny požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel veřejného stravování.
Na jídelníčku jsou pokrmy, které obsahují alergeny označeny číslem. Seznam alergenů jsou uvedeny na webových stránkách v odkaze jídelníček a výběr jídla, také je k nahlédnutí na nástěnce ve školní jídelně. Označení alergenů plní funkci pouze informační. Každý strávník si musí přecitlivělost na alergen uhlídat sám.

Upozorňuji strávníky,že e-mailová adresa školní jídelny neslouží k odhlašování stravy!!!!!!!!

E strava v mobilu! Můžete využít nabídky mobilní verze Estravy pro m.estrava.cz (pro kód zařízení uveďte 008)

ODHLÁŠOVÁNÍ NEBO VOLBA JÍDLA:
1. Kód uživatele - zadat číslo karty, bez počátečních 0.
2. Heslo - stejné jako u kódu uživatele ( pokud není Vámi změněno).
3. Pod jménem strávníka vyberete jídelníček a aktuální měsíc.
Každý strávník má objednaný oběd č. 1. Dle výběru může změnit jídlo na č. 2 nebo omluví jídlo č. 0. Po ukončení změn je nutné zvolit ULOŽENÍ ZMĚN. Změnu potvrdí hlášení, že objednávka byla úspěšně uložena. Pro volbu jídla č. 2 se musí objednat 2 pracovní dny předem.

Pokud jídlo č.2 je na jídelníčku a nelze jej objednat, znamená ,že jídlo je na výběr pouze ve školní jídelně - z provozních důvodů.

Změna jídelníčku vyhrazena.


INFORMÁTOR
školní jídelny

Strava ve školní jídelně Tyršova 913 je hrazena sporožirem nebo příslušnou bankou.
Proto žádám rodiče, aby si zřídili v bance souhlas k povolení inkasa, kde nahlásí pouze číslo účtu ŠJ 0100035921/0800. Limit měsíční zálohy doporučuji bez omezení nebo částku 900 Kč na jednoho žáka. Souhlas k povolení inkasa přes prázdniny nerušíme.
Po podepsání povolení inkasa v bance odevzdá strávník toto oznámení do kanceláře ŠJ. Strávníci platí skutečný počet stravovacích dnů s odečtem za omluvené obědy předešlého měsíce. Platba se provádí vždy 25.den v měsíci.
Do doby vyřízení povolení inkasa je vystavena složenka. Na složence je uvedena částka na daný měsíc, částka za omluvené obědy předešlého měsíce a termín o zaplacení. Prosím rodiče, aby termín platby dodrželi.

Žáci hradí pouze cenu potravin:
7 - 10 let 23 Kč
11 - 14 let 25 Kč
15 let a více 26 Kč
dosažené v daném školním roce (září - srpen)

Při docházce strávníka se používá čip. První čip dostávají strávníci zdarma. Čip nepokládáme do blízkosti magnetu, mobil. telefonu atd, aby nedošlo k poškození a znehodnocení kódu na čipu. Čip strávníci vlastní po celou dobu přihlášení ve ŠJ. Při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen si koupit nový u pana Labského(2.patro- kabinet fyziky). Při odhlášení ze stravování se musí čip vrátit.

Každý rok v září dostávají žáci přihlášku ke stravování, kde vyplní školní rok, jméno, datum narození, třídu, podpis rodičů, číslo tel. domů a do zaměstnání a upozornění v odkaze na znění zákona k omlouvání obědů. Vyplněné přihlášky odevzdá hromadně zástupce každé třídy vedoucí ŠJ do kanceláře do 5 dnů.

Přihlášení 2. jídla je nutno dva pracovní dny předem elektronicky (terminálem v ŠJ nebo internetem). Pokud nebude výběr 2. jídla zvolen, strávník má přihlášeno automaticky 1. jídlo.

Omlouvání obědů přijímáme každý den ráno do 7.30 hodin. osobně, telefonicky na číslo 556 835 806, přes internet v mobilu m.estrava.cz (pro kód uživatele zadejte 008) nebo přes webové stránky www.ulrichsw.cz, na odkaze e-strava, kód uživatele i heslo je přidělené číslo čipu strávníka. Aby nedocházelo ke zneužití odhlášek, doporučuji změnit heslo.
První den onemocnění žáka se strava vyzvedává do jídlonosiče od 11.15 do 12.00 hodin a od 13.50 do 14.00 hodin. Pokud dítě není ve škole následující dny, nárok na dotaci obědu ztrácí. Oběd musí tedy zaplatit celý (k potravinám i mzdové a věcné náklady) nebo jej včas odhlásit. Proto je nutné, aby si děti (rodiče) v době vícedenní nepřítomností ve škole nezapomínali obědy odhlašovat!( §122 odst.2 Zákona č.561/2004 Sb.)

V době výletů jsou obědy odhlašovány hromadně po třídách. Pokud žák zůstane ve škole, oběd si musí přihlásit!

Výjimkou omlouvání obědů je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme dva dny předem. Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen.
Vyúčtování omluvených obědů se provádí průběžně během školního roku.

UPOZORNĚNÍ

Žák nemá nárok na výdej oběda, nemá-li uhrazeno stravné.
Pokud strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní číslo a odevzdá jej u výdejního okna.