e-strava Informace jídelny
HEES-Gastroslužby s.r.o.
Trenčín
[0113]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Oznam

Prijatou platbou do konca mesiaca bude dieťa automaticky prihlásené na stravu na nasledujúci mesiac.
Platbu je možné realizovať troma spôsobmi, vždy do 25.teho dňa mesiac vopred:
1. internetbankingom
2. trvalým príkazom (splatnosť napr. k 25.8., počet splátok 10x, posledná splátka 25.5.)
3. vkladom na účet v banke

Upozorňujeme rodičov, že žiakov ktorí neodoberajú obedy automaticky neodhlasujeme. Musia sa odhlásiť osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu.

Číslo účtu na uhrádzanie stravy:
IBAN: SK47 1111 0000 0011 8089 2011

Suma pre nastavenie trvalého príkazu:
žiaci 1. stupňa......20,20€ (priem.20dní á1,01€)
žiaci 2. stupňa......21,80€ (priem.20dní á1,09€ )

Variabilný symbol:
00-trieda, 0000-číslo čipu
Napr.: Žiak s číslom čipu 18, prvák: 010018

Doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Zmenu účtu je nutné nahlásiť v kancelárii ŠJ.

Pre deti platí len obed číslo 1.

Prihlasovanie nových stravníkov:
Noví stravníci, ktorí sa chcú stravovať sa môžu prihlásiť v školskej jedálni v čase od 07,00-14,00hod (v pracovných dňoch), kde si zakúpia čip (záloha 5,00€), vyplnia prihlášku na stravovanie (prihláška sa nachádza aj na stránke školy www.sedmicka.eu) a získajú potrebné informácie. tel.:032/7435567,0915 992 643,stravenky@hees.sk, veduca@hees.sk

Oznamujeme stravníkom zmenu času v mesiacoch júl a august od 11,30hod do 13,00 hod.

Oznam pre rodičov:
Prosíme o zrušenie trvalých príkazov v mesiaci jún a júl 2018.
Všetky platby, prijaté do 30.6.2018 budú zaevidované do šk. roka 2017/18 a budú vrátené v mesiaci august spolu s preplatkami za školský rok 2017/18.
Všetky platby prijaté v mesiaci júl-august 2018 budú zaevidované na nasledujúci školský rok 2018/19 na september.


Odhlasovanie stravy - telefonicky 032/7435567, 0915/992643 alebo osobne v kancelárii ŠJ
je možné v pondelok do 08,00hod, ostatné dni deň vopred do 14,00hod.
Odhlasovanie po 14,00hod - do 06,00hod ráno (v pondelok do 08,00hod) je možné len cez internetovú stránku školy:
www.sedmicka.eu →školská jedáleň→odhlasovanie-prihlasovanie obedov→v pravom hornom rohu zadáte: (kód=číslo čipu, neuvádzajte pred číslom nuly, heslo-sedmicka)
→Jedálniček→vyznačenie konkrétnych dní→uložiť zmeny→odhlásenie. (Doporučujeme v nastaveniech zmeniť heslo na vlastné)

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.


Súkromná školská jedáleň : HEES-GASTROSLUŽBY spol. s r.o., Hodžova 1487, 911 00 Trenčín, neposkytuje osobné údaje stravníkov ani ich rodičov tretím osobám, používa ich len zákonným spôsobom na prevádzkové účely.

OZNAM:
Na základe "Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 11/2017" schválené dňa 21.6.2017,
sa zvyšuje suma finančného príspevku za stravovanie nasledovne:
žiaci 1. stupňa........suma na obed 1,01€
žiaci 2. stupňa........suma na obed 1,09€

Výber z dvoch jedál:
Dospelí stravníci (učitelia a cudzí), majú na výber aj druhé jedlo, ktoré je možné prihlasovať len deň vopred a to do 14:00hod.
Prihlasovanie je možné aj cez internet a to tiež do 14:00h deň vopred. Prihlásiť na obed 2 sa môžu stravníci, len ktorí majú zakúpený čip.
Pre deti stále platí len jedno jedlo...
Cena za obed pre cudzích stravníkov á 2,99€.


--------------------------------------------------

V prípade akýchkoľvek otázok volajte na tel.č. 032/7435567,0915 992 643, mail: stravenky@hees.sk, veduca@hees.sk

POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA SA OBEDY VYDÁVAJÚ V ČASE:
Deti : 11:30-14:30hod
Cudzí stravníci: 11:30-13:00hod


-----------------------------------
Školská jedáleň je od roku 2007 zapojená do programu "ŠKOLSKÉ MLIEKO" a od roku 2010 do programu "ŠKOLSKÉ OVOCIE"

Naše zariadenie spoločného stravovania – Súkromná školská jedáleň HEES-GASTROSLUŽBY spol. s r.o., Hodžova 1487, Trenčín pripravuje našim stravníkom jedlá z bravčového, hovädzieho, kuracieho mäsa, mäsových výrobkov z rýb výhradne pochádzajúcich od slovenských výrobcov a dodávateľov.