e-strava Informace jídelny
ZŠ Fryčovice
Fryčovice
[0108]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky

S účinností od 1. 3. 2017 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Každý žák bude mít přiděleno pořadové číslo a heslo.
Strávníci si mohou v daném měsíci obědy odhlašovat a vybírat ze dvou druhů jídel, ale musí tak učinit nejpozději do 12.00 hod den předem.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno učinit odhlášení emailově na zsfrycovice-jidelna@seznam.cz. Tato možnost se vztahuje pouze na odhlášky, nikoli na volbu ze dvou druhů jídlel.


Způsob odhlašování a volba ze dvou druhů jídel:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz nejpozději do 12.00 hodin den předem.

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete se na web htps://secure.ulrichsw.cz/estrava/, kde můžete provést odhlášku nebo změnu jídla resp. přihlášku stravy

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
Ve stravovacích dnech může zákonný zástupce provádět změny: 1-první jídlo, 2- druhé jílo, 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Fryčovice): klikneme na číslo identifikace 0108
2. zadat kód uživatele: pořadové číslo čipu
3. zadat heslo - iniciály strávníka + kód čipů (př. Josef Novák č.0010 = jn10), po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max.8 znaků a nastavení e-mailové adresy, aby jste byli informování o provedených změnách
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.


Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Fryčovice, tel: 558 668 090
vedoucí: Petra Janšová