e-strava Informace jídelny
ZŠ Prameny
Karviná
[0106]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

S účinností od 1.9.2021 se mění cena stravného, 1 stupeň 25,- Kč 2 stupeň 28,- Kč
a 9 třídy 29,- Kč. Cena stravného pro cizího strávníka 69,- Kč (cena včetně poplatku 9,- Kč za jednorázový obal), cena stravného pro cizího strávníka/důchodce 66 Kč (cena včetně poplatku 9,- Kč za jednorázový obal).

Každý žák bude mít přidělen svůj čip.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 14:00 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte od následujícího dne - odhlásit přes webovou aplikaci e-strava, případně u VŠJ telefonicky, nebo e-mailem na lenka.waleczkova@zs-prameny.cz.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno dítě odhlásit telefonicky na čísle 558 271 913 do 7.30 hod daného dne nebo si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd za zvýhodněnou cenu do jednorázového obalu, zpoplatněného částkou 6 Kč (nutno nahlásit VŠJ do 7.30 daného dne).

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava nedotovaná, tj. jako cizímu strávníkovi, to je za cenu vyšší o 31 Kč (z toho činí 20 Kč mzdový náklad, 8 Kč režijní náklad, 3 Kč zisková přirážka).

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 558 271 913 nebo emailem: lenka.waleczkova@zs-prameny.cz

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce. /tzn. do posledního dne předcházejícího měsíce/.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Prameny Karviná): klikneme na číslo identifikace 0106
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - malé počáteční písmeno od jména a příjmení bez háčků a čárek + číslo čipu bez nul. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


Cena čipu je 100,-Kč.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Prameny tel:558 271 913
vedoucí:Lenka Waleczková