e-strava Informácia jedálne
ZŠ Duklianska 1
Bánovce nad Bebravou
[0007]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov


Stravovanie cudzích stravníkov od septembra
2020
---------------------------------------------

Strava pre cudzích stravníkov sa bude od septembra vydávať iba do jednorázových nádob zo školskej jedálne, čiže neprinášate si svoje nádoby a výdaj tejto stravy bude po zazvonení na zvonček zo zadu jedálne t.z rampa a to v čase od 10,30 do 11,00 hod


--------------------------------------------
Upozornenie na zmeny v školskom roku 2020/2021.
-------------------------------------------------


V zmysle Doplnku č.11VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č.72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a zmenu finančných pásiem na nákup potravín od 1.9.2019 sa výška príspevku určuje nasledovne:

Nastavenie trvalých príkazov bude nasledovné:


1.stupeň 1-4 ročníky: desiata 12,.+3,-= 15,- eur
obed: 1,-+3,-= 4,- eur
desiata+obed: 12,-+ 1,-+3,-= 16,- eur

mesačne

2.stupeň 5-9 ročníky: desiata 12,-+3,- = 15,- eur
obed 2,-+3,- = 5,- eur
desiata+obed 12,-+2,-+3,-= 17,- eur

mesačne.

Uvedený príplatok 3,- eura je suma na jedno dieťa pre doplnenie inventáru do jedálne +30,- eur je finančná zábezpeka bez ktorej aj keď zaplatíte iné poplatky na stravu bez tejto zábezpeky nemáte možnosť sa stravovať! Táto 30,- eur zábezpeka je pre prípad kedy si neodhlásite stravu v prípade ochorenia a prídete si zobrať obed, v takom prípade si ho platíte z tej zábezpeky. Obedy platené štátom sú viazané iba na pobyt žiaka v škole. Táto suma ak si vopred stravu odhlásite a nebudete mať dieťa z iných dôvodov doma sa Vám zas na konci škol. roka vráti na účet aj s preplatkami stravy, ktoré Vám každý rok posielame na Váš účet. Zábezpeka sa zaplatí iba v auguste sume 30,- eur na jedno dieťa a iba ten jedenkrát na celý škol. rok.

Tak ako vzor : dieťa 1. stupeň ob.+des. v auguste platím 16,- eur + 30 zábezpeka = 46,- eur v septembri už platíte 16,- a toto je suma až do mája 2020.
Bližšie info. po telefóne po 20. auguste dovtedy máme dovolenky.

Ešte pripomínam rodičom žiakov. ktorí odišli zo školy, aby zrušili v banke trvalé príkazy!


Trvalé príkazy posielajte od 15.8.2020 do 15.5.2021 na účet:
Sk33 0900 0000 0002 6399 4318


Oznamujem rodičom žiakov ako i ostatným stravníkom, že obed do obedára Vám vydáme v prvý deň ochorenia do 13 hod.Ostatné dni si obedy musíte odhlásiť buď
cez internet,alebo zavoláte vedúcej do ŠJ.
Neobstojí chodiť s obedárom, že neviete ešte diagnózu od lekárky, dieťa nie je v škole nemôže rodič v ostatné dni brať obedy do obedára!
Prosím rodičov, ktorí prichádzajú pre obedy počas ochorenia ,aby tak učinili do 13,00 hod. V ostatnú hodinu Vám nezaručujeme, že obed dostanete!Platenie stravy na škol. rok 2015/2016.
----------------------------


Pri odhlasovaní cez internet sa Vám ponúkajú dve okná kod užívateľa ,tam si musíte zadať číslo čípu Vášho dieťaťa a heslo máte skola, potom si už zadávate svoje heslo!

Platby pre trvalé mesačné príkazy v banke:

1-4 ročník obed + desiata = 34eur
===
obed= 24eur
=====
Informatívna platba na deň:

platba na deň obed 1-4 = 1,09
desiata 1-4 = 0,40

--------------------------------
Platby pre trvalé mesačné príkazy v banke:

5-9 obed + desiata =35eur
====
obed =25 eur
=====
Informatívna platba na deň:

platba na deň 5-9 obed = 1,16
platba na deň desiata = 0,40
číslo účtu SK330900 0000 000 263994318

Prosím tých rodičov, ktorí platia stravu formou trvalých príkazov, aby si upravili sumu nasledovne:

0263994318/0900 nové číslo účtu .

dospelí: strava 1,26
réžia 1,66
t.j na deň spolu 2,92

Preplatky TP sa za celý školský rok vrátia na účty v poslený júnový týždeň a prvé dva júlové týždne!

Trvalý príkaz treba zadať najneskôr do 15-tého v mesiaci. V auguste si musíte znovu zadať od 15.8.2012 do 15.5.2013

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou (desiate a obedy) na dané dni určitého mesiaca.
Prihlasovať a odhlasovať je možné len celé dni - t.j. obed aj desiatu.
Samostatne odhlásiť obed, alebo desiatu je možné len u vedúcej jedálne.
Pri odhlasovaní cez internet je treba u stravníka, ktorý bude odhlasovať cez internet zadať mailovú adresu u vedúcej jedálne a použiť heslo skola, koré si potom už zmeníte na svoje po odhláške je potrebné zakliknúť uložiť aby bola táto zmena uskutočnená.
Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška

Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o 8.00 hod, 10.30 hod,14.10 hod
Upozorňujem rodičov,že pri ochorení dieťaťa v prvý deň ochorenia si môžete vybrať obed do obedára v ŠJ.Ostatné dni sa obed odhlasuje!
Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.