e-strava Informace jídelny
ZŠ Duklianska 1
Bánovce nad Bebravou
[0007]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

UPOZORNENIE .

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka nebude možne už od pondelka odhlasovať obedy cez internet.Pokiaľ máte vopred isté v ktoré dni nebude dieťa obedovať odhláste si to ešte do 14.12.2018. Toto sa týka iba konca decembra, kedy sa sumarizuje a robí sa koncoročná uzávierka.


------------------------------------------------

Oznamujem rodičom žiakov ako i ostatným stravníkom, že obed do obedára Vám vydáme v prvý deň ochorenia do 13 hod.Ostatné dni si obedy musíte odhlásiť buď
cez internet,alebo zavoláte vedúcej do ŠJ.
Neobstojí chodiť s obedárom, že neviete ešte diagnózu od lekárky, pokiaľ dieťa nie je v škole nemôže rodič v ostatné dni brať obedy do obedára!


Od februára 2016 je potrebné vyplniť číslo účtu už len v iban formáte, tak pre školskú jedáleň je nasledovné: SK3309000000000263994318

Prosím rodičov, ktorí prichádzajú pre obedy počas ochorenia ,aby tak učinili do 13,00 hod. V ostatnú hodinu Vám nezaručujeme, že obed dostanete!


Nezabudnúť zadať strhávanie trvalých príkazov na škol. rok 2014/2015 už od 15. augusta.U žiakov ktorí sa posúvajú do 5. ročníka sa mení sadzba v obedoch, treba dočítať upozornenie.

Sumu, ktorú požiadate na strhávanie z Vášho účtu zvážte podľa toho čo chcete platiť Vášmu dieťaťu .

Platby sú podľa stupňa 1-4 obed+ desiata =
34eur


5-9

obed+des =35 eur

DESIATA 10eur sa platí rovnako v oboch stupňoch

Posledné inkaso sa Vám strhne v januári, tak ako doposial. Od februára bude posielať banka peniaze na účet škol. jedálne, čiže to už bude tou formou trvalých príkazov.

Platenie stravy na škol. rok 2015/2016.
----------------------------


Pri odhlasovaní cez internet sa Vám ponúkajú dve okná kod užívateľa ,tam si musíte zadať číslo čípu Vášho dieťaťa a heslo máte skola, potom si už zadávate svoje heslo!

Platby pre trvalé mesačné príkazy v banke:

1-4 ročník obed + desiata = 34eur
===
obed= 24eur
=====
Informatívna platba na deň:

platba na deň obed 1-4 = 1,09
desiata 1-4 = 0,40

--------------------------------
Platby pre trvalé mesačné príkazy v banke:

5-9 obed + desiata =35eur
====
obed =25 eur
=====
Informatívna platba na deň:

platba na deň 5-9 obed = 1,16
platba na deň desiata = 0,40
číslo účtu SK330900 0000 000 263994318

Prosím tých rodičov, ktorí platia stravu formou trvalých príkazov, aby si upravili sumu nasledovne:

0263994318/0900 nové číslo účtu .

dospelí: strava 1,26
réžia 1,66
t.j na deň spolu 2,92

Preplatky TP sa za celý školský rok vrátia na účty v poslený júnový týždeň a prvé dva júlové týždne!

Trvalý príkaz treba zadať najneskôr do 15-tého v mesiaci. V auguste si musíte znovu zadať od 15.8.2012 do 15.5.2013

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou (desiate a obedy) na dané dni určitého mesiaca.
Prihlasovať a odhlasovať je možné len celé dni - t.j. obed aj desiatu.
Samostatne odhlásiť obed, alebo desiatu je možné len u vedúcej jedálne.
Pri odhlasovaní cez internet je treba u stravníka, ktorý bude odhlasovať cez internet zadať mailovú adresu u vedúcej jedálne a použiť heslo skola, koré si potom už zmeníte na svoje po odhláške je potrebné zakliknúť uložiť aby bola táto zmena uskutočnená.
Možné zmeny: 1-prihláška,0-odhláška

Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o 8.00 hod, 10.30 hod,14.10 hod
Upozorňujem rodičov,že pri ochorení dieťaťa v prvý deň ochorenia si môžete vybrať obed do obedára v ŠJ.Ostatné dni sa obed odhlasuje!
Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.