e-strava Informácia jedálne
ZŠ Orlová, Ke Studánce 1050
Orlová
[0103]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

INFORMACE PROSINEC 2019.

Stravné:
--------
žáci 7-10 let 360,- Kč
žáci 11-14 let 390,- Kč
žáci 15 a více let 420,- Kč
cizí strávníci 960,- Kč

PLATBY INKASEM NA PROSINEC 2019 BYLY PROVEDENY K 22. 11. 2019

VÝBĚR STRAVNÉHO HOTOVĚ:
ČTVRTEK 28.11. 10,00-14,00 HOD.
PÁTEK 29.11. 7,00-14,00 HOD.
-----------------------------------------

23.12.2019 - 3.1.2020 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
ŠJ NEMÁ PROVOZ
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZAČÍNÁ 6.1.2020

ALERGENY
--------
Od 13.12.2014 vchází v platnost Nařízení EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které přináší stravovacím provozům povinnost informovat strávníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech. U každého pokrmu na jídelníčku je v závorce uvedeno číslo alergenu, který je v daném jídle obsažen. Seznam alergenů je uveden na konci jídelníčku.

----------------------------------
VĚKOVÉ KATEGORIE DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20
-----------------------------
I.kategorie -děti 3-6 let-
zahrnují se děti narozené po 1.9.2013
II.kategorie-děti 7-10let-zahrnují se děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2013
III.kategorie-děti 11-14let-zahrnují se děti narozené od 1.9.2005 do 31.8.2009
IV.kategorie-děti 15 let a více-zahrnují se děti narozené do 31.8.2005
Podle Sbírky zákonů 107/2005 a Vyhlášce o školním stravování se děti zařazují do věkové kategorie po dobu celého školního roku, ve kterém dosahují daného věku tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020
---------------------------------
Školní stravování je služba rodičům dotovaná státem. Musí se řídit požadavky Školského zákona č. 561/2004 Sb.a Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Vyhláška stanovuje tyto záklaní požadavky školního stravování:
1. Finanční limit na nákup potravin, z něhož je oběd připraven
2.Spotřební koš tj. průměrná měsíční spotřeba určitých druhů potravin na jeden oběd
3. Zařazení žáka do věkové kategorie
4. Přítomnost žáka ve vyučování
TYTO POŽADAVKY MUSÍME DODRŽOVAT, JELIKOŽ JSOU PŘEDMĚTEM KONTROLY ČŠI A KHS.
--------------------------------

Každý žák, který se stravuje, musí mít čip. Čip slouží k identifikaci žáka,velikosti porce a druhu jídla(č.1 neboč.2).Proto je nutné čip při odběru jídla předložit!Při opakovaném nepředložení čipu nebude oběd vydán!Čip je zálohován 120,- Kč.
Při ztrátě je žák povinen si koupit nový. Zálohy se vracejí za nepoškozený čip.

Obědy se odhlašují den předem!
Přes internet do 13,00 hod.
Telefonicky na čís.596511790 nebo 731196896 do 14,00 hod.

Stravné:
žáci 7-10 let: 24,- Kč
žáci 11-14 let: 26,- Kč
žáci 15let a více: 28,- Kč
cizí strávníci : 64,- Kč

Obědy do jídlonosičů se vydávají:

PRO CIZÍ STRÁVNÍKY v banketce ŠJ 11,00-11,30 HOD.

PRO NEMOCNÉ DĚTI v 11,00-11,30hod. v banketce ŠJ(z rampy) nebo ve 13,45hod. v jídelně školy.
RODIČ MUSÍ MÍT ČIP DÍTĚTE(nebo alespoň znát číslo čipu)!
Oběd do jídlonosiče může žák odebrat pouze 1.den nemoci. Pak je rodič povinen oběd odhlásit, jinak uhradí plnou cenu oběda 64,-Kč!

Objednávky jídel:
- jídla se objednávají s dvoudenním předstihem.
- pokud se na jídlo č.2 nahlásí méně jak 30 porcí,bude zrušeno

ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!