e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s pol.j. vyuč.,
Třinec
[0101]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Stravné Prosinec

7 - 10 let 285,- Kč
11 - 14 let 330,- Kč
15 a více let 360,- Kč

*Obědy se vydávají prostřednictvím bezkontaktních čipů. Cena jednoho čipu je 100,- Kč.

*Hotovostní platba - obědy za hotové se prodávají vždy poslední pracovní dne v měsíci a první den nového měsíce v kanceláři vedoucí ŠJ.

*Bezhotovostní platba za stravování - splatnost je vždy 17 -23. den měsíce na měsíc příští. Pokud platba neproběhne, rodiče musí sami v bance toto uhradit na účet školy 1687344399/800 ne na účet inkasní. V ten den nebo hned na druhý den je rodič povinen přijít za vedoucí ŠJ s potvrzením o vkladu, který bude ofocen a originál vrácen zpět.

*Odhlášky je možné provádět na e-stravě, na webových stránkách školy, osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na čísle 558 330 242 .

*Spuštění e-stravy se provádí na www.estrava.cz

*Pro přístup na E-stravu má každý strávník, který si ještě nezadal vlastní heslo, přidělené přístupové heslo ve tvaru: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu

*Kod zařízení =0101

*Kod uživatele = číslo čipu

*Změny jsou zpracovávány každý pracovní den do 14.00.
*Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn.Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána. Doporučujeme Vám zadat emailovou adresu.

*Kvůli bezpečnosti doporučujeme heslo změnit na jiné.

*Podrobnější informace na telefonním čísle vedoucí ŠJ 558 330 242 nebo 721 176 734

*Obědy se odhlašují nejpozději den předem do 14.00 hod. a výjimečně v den nepřítomnosti – v případě náhlého onemocnění od 6.00 do 7.00 hod. Neodhlášený oběd je možno si vyzvednout do jídlonosičů, ale jen první den nepřítomnosti strávníka, kdy má nárok na dotovanou stravu. Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
*v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ. Strávník je vyzván k úhradě doplatku.
*Přihlášení stravného probíhá vždy na všechny pracovní dny daného kalendářního měsíce.

*Ceny obědů se stanovují podle věku dítěte, kterého dosáhnou ve školním roce /1.9.2017 - 31.8.2018/

7 - 10 let 19,- Kč
11 - 14 let 22,- Kč
15 - a více let 24,-Kč Zaměstnanci 26,- Kč

MŠ polodenní 27,- Kč
MŠ celodenní 35,- Kč

*Z provozních důvodů může dojít ke změně jídelníčku.

*V době prázdnin,svátků a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

*Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti.

CELKOVÉ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ A JÍDELNÍČEK NA STRÁNKÁCH:
http://www.pzstrinec.cz/ - STOŁÓWKA SZKOLNADěkujeme za pochopení.