e-strava Informace jídelny
Gymnázium Orlová
Orlová
[0097]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informace pro strávníky
!!! UPOZORNĚNÍ
Vážení strávníci
Odhlašovat obědy v prosinci je možno do 17.12.2018

V případě nemoci si lze obědy vyzvednout do jídlonosiče od 18.12.-21.12. 2018

Výdej obědů 21.12.2018 do 14:00 hod.

Přeji krásný a úspěšný rok 2019
Ved. školní jídelny Pytlíková a kolektiv kuchyně