e-strava Detailný jedálný lístok
ZŠ Fatranská Nitra
Nitra
[0045]
Ulrich software
UPOZORNENIE!!!!

Termín na uhradenie stravy na mesiace -Január, Február, Marec 2020 je do 15.1.2020./už musí byť na účte pripísané /

Ďakujeme za dodržanie termínu.


Vedúca ŠJ.