e-strava Detailní jídelníček
ZŠ Fatranská Nitra
Nitra
[0045]
Ulrich software
Počas mimoriadnej situácie sa obed vydáva do jednorázových obalov pre stravníka, ktorý sa nemohol odhlásiť zo stravy - ale len v 1. deň choroby !!!! v čase : 11:30- 11:45

Žiadame o dodržiavanie .

V ten deň treba telef.nahlásiť odber stravy do jednoráz.obalu na telef.č.: 037/7334280 do 10:30.

Mäso podávané v šk. jedálni ZS Fatranská je garantovaný SK pôvod.