e-strava Detailní jídelníček
ZŠ Fatranská Nitra
Nitra
[0045]
Ulrich software
OZNAM
Odhlasovanie z obedov / na dni 24-29.6/ je možné najneskôr do 23.6.2021 do 14:00 hod!!!!


Počas mimoriadnej situácie sa obed vydáva do jednorázových obalov pre stravníka, ktorý sa nemohol odhlásiť zo stravy - ale len v 1. deň choroby !!!! v čase : 11:30- 11:45

V ten deň treba telef.nahlásiť odber stravy do jednoráz.obalu na telef.č.: 037/7334280 do 10:30.

Mäso podávané v šk. jedálni ZS Fatranská je garantovaný SK pôvod.

číslo účtu ŠJ:
SK 49 5600 0000 0068 3396 3001