e-strava Detailný jedálný lístok
ZŠ a MŠ Štramberk
Štramberk
[0368]
Ulrich software
ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO
S účinností od 1.1.2020 dochází k navýšení stravného u žáků ZŠ o 2 Kč u MŠ 3Kč

Nová cena obědů žáků ZŠ
7 -10 let 23 Kč
11 – 15 let 25 Kč
15 a více let 27 Kč

Nová cena dětí MŠ celodenní strava
Do 6 let 34 Kč
Od 7 let 35 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na celou dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daného věku.

Navýšená cena se promítne v záloze na leden, která proběhne k 20.12.2019.